1991'den Bugüne

Baktığınız sahipsiz hayvanlar için tehdit ve hakaret gördüğünüzde, baktığınız hayvanlara da zarar verileceği söylendiğinde YAPILACAKLAR:

HAYTAP a yapılan müracaatların başında "sahipsiz kedi ve köpeklere baktığı için tehdit ve zaman zaman da darp edilen gönüllüler, hayvanlara zarar verilmesi, yok edilmesi, torbalanıp atılması, zehirlenmesi" şikayetleri geliyor.

Bir tarafta, yaşam alanlarını yok ettiğimiz için gidecek yer bulamayan çaresiz hayvanlar, bu hayvanlara bakıp besleyen ama onları koruyamadığı için ACI ÇEKEN GÖNÜLLÜLER, öte yanda ise ACIMASIZ ve HAİN yönetimler ve komşular.

Ve dışarıda belediyelerin katil ekipleri var, ölüm kampı açlık barınakları var. 

Durum zor. Ama, hiç bir zaman meydanı bu hayvanlarımızı yok eden ZALİMLERE bırakmayacağız.
Site-Apartman yönetimleri veya komşular tarafından SİZ TEHDİT edildiğinizde, hayvanlara zarar vermekle tehdit ettiklerinde yapılacakları lütfen okuyun.

Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı 
____________________________________

Baktığınız sahipsiz hayvanlar için tehdit ve hakaret gördüğünüzde, baktığınız hayvanlara da zarar verileceği söylendiğinde YAPILACAKLAR:

1. Karakola giderek size hakaret ve tehdit eden komşu ya da kişileri "Hakaret ve Tehdit" ettikleri için şikayet edin. Şikayet sebebiniz SİZİ TEHDİT etmesi olsun ki karakol olayı TCK ya göre savcılığa yollasın. (Hayvanlara zarar verecekleri için şikayet ederseniz, o zaman karakol sizin şikayetinizi "idari işlem yapılması için" valiliğe sevk eder)

2. Komşuların hayvanlara zarar vermekle tehdit etmesini veya hayvanlara taş atma dövme gibi davranışları için de Orman Su İşleri Müdürlüğüne yazıp, "bu kişiler için idari işlem yapılmasını, hayvana kötü muamele sabit ise idari para cezası kesilmesini" talep edin. Ayrıca, o mahaldeki hayvanların güvenliğini sağlanması için tedbir 
alınmasını talep edin.

3. Orman Su İşlerinden, şikayetin geçtiği bölgeye belediyeler tarafından "Tabelalı Suluklar" konmasını ve besleme odakları
oluşturmasını sağlamasını, afiş ve broşürler bastırıp dağıtmasını talep edin. Tabelalı sulukların konduğu yerlerde hayvanlara ilişkin şikayet ve müdahale en aza inmektedir.

4. Eğer tehdit site-apartman yönetiminden geliyorsa, yönetimin "Hesapları, uygulamaları, idari işlemleri" için Maliye ve SGK ve ilgili kurumlardan denetim isteyeceğinizi yönetime bildirin ve isteyin. Ayırca, site ortak alanlarında ve evlerde imara aykırı tadilat ve kullanımların tespit edilip yıktırılması için ilgili kurumlara baş vuracağınızı ön uyarı olarak yönetime bildirin.

5. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis şubesinin ve Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğünün, o yörede hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hayvanların yasal hakları ve cezalar konusunda topluma bilgilendirme yapmalarını talep edin. Şiddete eğilimli bu insanlar için bu kurumların özel çalışmalar yapmasını talep edin. 
Bu şikayetler neticesinde kurumlar harekete geçerse, hayvana şiddet büyük ölçüde azalır. Orman Su İşleri Müdürlüğüne ÖRNEK yazı aşağıda. Bunu mutlaka kendi durumunuza uyarlayarak kuruma yollayabilirsiniz. KENDİ OLAYINIZI YAZIYA EKLEMEYİ SAKIN UNUTMAYIN. Orayı noktalı olarak ayırdım.

Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı.

_____________________________________________

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını "yasal" güvence altına almıştır. (Ek 1)

Sahipsiz hayvanlara ilişkin hür türlü işlem, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlükleri takip ve denetiminde belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, bir yerden başka yere taşıyamaz, toplayamaz.
Belediyelerin de topladıkları hayvanları kısırlaştırdıktan sonra "aldıkları yere bırakmaları" yasal hükümdür. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, "alıştığı ve yaşadığı yerde" yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder. (Ek 2)

Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların bakılıp beslenmesinin "gönüllülerce" yapılmasını da hükme bağlamıştır. Şehirleşme ve kentsel dönüşümle insanoğlu, hayvanların yaşam alanlarını işgal etmiş ve hayvanlara gidecek yer bırakmamıştır. Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için sokaklarımızda, parklarımızda ve bahçelerimizde bizimle yaşamak zorundadır. Hayvanlara sokaklarda da YASAK koymak, onları besleyen gönüllülere engel olmaya çalışmak, merhamet ve vicdan duygularına aykırı olduğu gibi, yasaya da aykırıdır.

Oysa, sokağımızda (veya sitemizde, OLAYI ANLATIN ....... ...) yaşanmıştır.

Bu bağlamda müdürlüğünüzden:
1. Hayvanlara zarar vermekle tehdit eden bu kişiler hakkında idari soruşturma açmanızı, bu kişileri Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmenizi, somut olarak verdikleri zararlar için idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.
2. Hayvanları Koruma Kanununun sokaklardaki hayvanların beslenmesi ile ilgili olarak "gönüllülere yasal hak" tanıdığı, bu hayvanların yaşamlarının "devlet güvencesinde olduğu" bilgileri içeren TABELALARIN bölgeye asılmasını talep ediyoruz.

3. Belediye ile irtibat kurarak mahallemizde "Tabelalı Suluklar", beslenme odakları kurulmasının sağlanmasını talep ediyoruz. 
4. Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişim kurarak, mahalle bazında ve şikayetimize konu 
olan kişiler ile "şiddet eğilimi" konusunda sosyal çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

5. Özellikle "hayvana ve ona bakanlara" komşu tehdit ve şiddetinin İl Hayvanları Koruma Kurulunda gündeme getirilerek, bütün şehirde "Tabelalı suluk, kanun bilgilerini içeren tabelalar, ilgili müdürlüklerle müşterek çalışma" kararının alınmasını talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği uygulamalar hakkında bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM 
TC KİMLİK..

Dağıtım: Valilik, Belediye Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Planlamalar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü,

___________________________________________________
YAZININ EKLERİ:
EK 1 ........ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
_______________________________________________

EK 2 ............. 5199 Sayılı Yasanın Ugulama Yönetmeliği
MADDE 21 – (1) (Belediyelerce) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir.

Fotoğraf: 36. HAYTAP a  yapılan müracaatların başında
cross