1991'den Bugüne

92.DURUM TESPİT RAPORU 1. VERSİYONU

alt

 

92. DURUM TESPİT RAPORU 1. VERSİYONU: Belediyenin Sahipsiz Hayvan hizmetlerinde GENEL OLARAK DURUM TESPİT RAPORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ, ANA PRENSİPLER İLE:

Sevgili Arkadaşlar

1. Hayvanları gerçek anlamda korumanın BİRİNCİ yolu yasalar, mevzuat ve uygulamalar konusunda BİLGİLİ olmak, resmi kurumlar ve topluma MEVCUT DURUMU DOĞRU TESPİTLER ve TALEPLER ile aktarıp DESTEK SAĞLAMAKTIR. Her gönüllünün veya derneğin kendi şehri ile böyle bir tespit raporu hazırlaması çok önemlidir ve şarttır. Bunların ilgili kurumlara verildikten sonraki takibi de gidilerek, yazı ve telefonlar ile sağlanmalıdır.

2. Bulunduğunuz yerlerdeki sorunların dağınık bir şekilde DİLE GETİRİLMESİ çözüm bulunmasını zorlaştırıyor. Bunun için herkesin yapması gereken öncelikle şehrinizin bakımevini, sokaklarını ve belediyenin uygulamalarını detaylı bir şekilde inceleyip "MEVCUT DURUM ve çözüm önerisi olarak yasalara dayalı YAPILMASI GEREKENLER" şeklinde DURUM TESPİT RAPORU hazırlamanız gerekmektedir.

3. Bu ana başlıkları yazıp altına maddeler halinde önce MEVCUT DURUM'u anlatıp hemen altına YAPILMASI GEREKEN şeklinde yazmalısınız. Bu şekilde gözlemiş olduğunuz sorunlar sözlü olarak değil yazılı ve resmi bir şekilde makamlara sunulacak. Yazınızın etkisi artacak ve çözüm süreci hızlanacak. Aksi takdirde gelişi güzel, sınıflamadan, veya iyi gözlenmeden yazılmış dilekçeler kurumlarca dikkate alınmamaktadır.

4. Hazırladığınız bu DURUM TESPİT RAPORUNU, Belediye Başkan, yardımcıları ve daire başkanlarına, Orman Su İşleri Müdürlüklerine , Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne, Valiliğe , Milletvekillerine, Partilerin İl ve İlçe Yönetimlerine, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarına, Belediye Meclis Üyelerine , İl Hayvan Kurulundan Sorumlu Vali Yardımcısı ve İl Hayvan Kurulu Üye Müdürlüklerine, Veteriner Hekim Odalarına, Basın Kuruluşlarına, gerek mail yoluyla gerekse elden yazılı olarak veya kargo ile göndererek kamuoyu desteği sağlayacak ve resmi kurumları da bilgilendirerek destek isteyeceksiniz. Sorun ve sıkıntılarda lütfen bize de ulaşınız ve destek isteyiniz.

DURUM TESPİT RAPORUNUN kategorilere ayrılarak ana başlıklar halinde belli bir format çerçevesinde HAZIRLANMASI:

Durum tespit raporları 3 ana başlık halinde olmalı. Siz ihtiyaç duyduğunuz başlıkları ayrıca ekleyebilirsiniz.

A) BAKIMEVİ HİZMETİNE YÖNELİK DURUM TESPİTİ: (Bakımevi yok ise, bakımevi kurulmasına ilişkin yasal talep yazılacak)

B) SOKAKLARDAKİ HAYVANLARA YÖNELİK DURUM TESPİTİ:

C) BELEDİYENİN YASA ve MEVZUATA İLİŞKİN UYGULAMALARINA YÖNELİK DURUM TESPİTİ:

____________________________________________

A) BAKIMEVİ HİZMETİNE YÖNELİK DURUM TESPİTİ:

GENEL OLARAK DİLE GETİRİLECEK BAKIMEVİ KOŞULLARI: Bakımevinde "sığınacakları kapalı alanlar, kulübeler, gölgelik, hayvanların koşup hareket etmesine olanak sağlayan geniş bahçeler, yıkamalarda su birikmeyen zemin, uygun drenaj, kış yıkamalarında hayvanların gidebilecek ikinci alanları, kış yıkamalarında hayvanların ıslanma durumları, yasada yer alan tüm kayıt evrak ve defterleri, hasta hayvanlar için hasta dosyaları, ameliyat sonrası konacakları post operatif bölmeler, ilk gelen hayvanların konacakları ilk müşahade bölmeleri, yavru büyük küçük uyuz ev hayvanları pitbull gibi çenesi güçlü hayvanları da içeren detaylı sınıflama, tedavi ve ameliyat koşulları, ilaç durumu, sahiplendirme durumu" ve sizin tespitlerinizi içeren tüm hususlar ayrı ayrı yazılacak. Kısırlaştırma merkezi ve bakımevi yoksa, yokluğunun sıkıntıları ve taleplerimiz yazılacak.

Önce MEVCUT DURUM denerek, olumsuz koşul ve uygulama yazılacak. Hemen altına YAPILMASI GEREKEN denerek neler isteniyorsa o yazılacak. Ama her sorun için 1,2,3, 4.... gibi numara verilecek.

TAMAMEN ÖRNEK OLMAK ÜZERE BİR İKİ MADDE YAZIYORUM, BU FORMATTA GİDİLECEK:

1. MEVCUT DURUM: Bakımevinde hayvanları güneşten koruyacak, kışın da soğuktan koruyacak gölgelikler, kapalı bölmeler, klübeler ve paletler yok. Yazın hayvanlar güneşte yanıyor kışın da soğuktan donuyor. Ayrıca beton üstündeler.
YAPILMASI GEREKEN: Acilen her bölmeye 2 şer adet büyük sundurmalı gölgelik, her bölmeye 3 er adet kulübe, zemin için 50 adet palet, büyük alanlara çoklu sığınma için üstü gölgelik ile güneş ve yağmurdan korunaklı büyük kapalı ahşap veya beton odacıklar yapılmasını talep ediyoruz. Bu durumda hayvanlar kışın donmaktan yazın da güneş altında kavrulmaktan korunacaklar.

2. MEVCUT DURUM: Köpeklerin su kapları ve yemek kapları yeterli olmadığı için, beslenme esnasında birbirleri ile kavgalarda yaralanmalar olmaktadır. Kaplar daima çok kirli, bu da enfeksiyonlara sebep olmakta. Ayrıca su kapları yeterli değil, sık değişmiyor, hayvanlar çamurlu çirkefli sular içiyorlar. Sular da zaten güneş altında konduğu için ısınmaktadır.
YAPILMASI GEREKEN: Her bölmeye 5 er tane hesabı ile derin alüminyum su leğenleri alınmalı, yine 5 er tane hesabı ile alüminyum yemek tepsileri alınmalı. Sular gölgelikli alana konmalı. Yemek kapları her yemek sonrası yıkanmalı ve su kapları da günde en az 4-5 kez yeni su ile değiştirilmelidir.

______________________________________________

B) SOKAKLARDAKİ HAYVANLARA YÖNELİK DURUM TESPİTİ:

GENEL OLARAK DİLE GETİRİLECEK SOKAKLARDAKİ HAYVANLARA YÖNELİK DURUM VE TALEPLER: "Tabelalı suluklar konması, besleme odakları oluşturulması, hayvanlara bakan gönüllülerin oluşturduğu mama odaklarına belediyenin mama desteği vermesi, parklara kedi evleri konması, apartman ve sitelere belediye logolu su kapları verilmesi, vatandaşa yönelik hayvanlara merhamet edilmesi kapılara su ve yemek konması için belediye logolu afiş ve bilboardlar yapılması, yaralı sokak hayvanlarına eğer koşullar uygun ise 24 saat veteriner ve tedavi hizmeti var ise bakımevinde, yoksa dışarıda anlaşmalı veteriner kliniklerinde tedavi sağlanması" ve sizin yaşadığınız başka sorunlar bu kategoride yukarıdaki örnek yazıda olduğu gibi MEVCUT DURUM, YAPILMASI GEREKEN şeklinde her biri ayrı yarı numaralandırılarak yazılması gerekli.

_____________________________________________

C) BELEDİYENİN YASA ve MEVZUAT UYGULAMALARINA YÖNELİK DURUM TESPİTİ:

GENEL OLARAK DİLE GETİRİLECEK GENEL UYGULAMALARA İLİŞKİN TALEPLER: "Bakımevinde yeterli kısırlaştırma yapılmaması fakat her şikayette sağlıklı küpeli hayvanların da toplanıp bakımevine hapsedilmesi,Toplamaların geceleri yapılması, toplama ekibinin başında veteriner hekim olmaması ve ekibin eğitilmemesi, toplamaların gizlilik ile kaçak yapılması, gönüllülere bilgi verilmemesi, bakımevi ve toplamaya az eleman verilmesi ve buraların sorunlu elemanlar için cezalandırma ve sürgün yeri olması, hayvanların hoyratça toplanması, gizli toplanıp dağa taşa atılması, uyuşturucu iğne kullanımında hayvanların öldürülmesi, toplama araçlarının havasız ve kötü olması, yemeklerin kötü arabalar ile taşınması ve kokmuş ağırlaşmış yemeklerin verilmesi, kuru mama durumunda kuru mamaların küspe gibi kötü olması ve bunun da hayvanlara yeterli olarak verilmemesi, veteriner hekimlerin tedaviyi düzenli yapmaması hep odalarında oturması, yeterli sayıda veteriner teknikeri olmaması, bakımevi görevlilerinin ve toplama ekibinin çalışma koşullarının İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına uygun olmaması, bakımevinde ve toplamada kanun gereği olan İş Güvenliği ve Sağlığı Risk Analizinin yapılmamış olması, elemanların ekipman ve kıyafetlerinin gerek hayvanlar ve gerekse görevliler için uygun olmaması, sahiplendirmelerin gizli yapılması ve hayvanların sahiplendirme adı altında yok edilmesi, yasada 7 yerde gönüllüler ile iletişim içinde çalışılır ibaresi olmasına rağmen bu iletişimin kurulmaması, devlet sırrı, ülke güvenliği veya askeri gizlilik gibi özel durumlar olmamasına rağmen olumsuz durumların tek tespit yolu olan FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİN yasaya ve insan hak ve özgürlüğüne aykırı olarak engellenmesi" gibi ve dahada sizlerce tespit edilmiş hususların örnekte olduğu gibi NUMARALANDIRILIP, MEVCUT DURUM, YAPILMASI GEREKENLER şeklinde madde madde yazılması gerekli.

Durum Tespit Raporu hazırlanması sırasında yardıma ihtiyacınız olursa [email protected] adresime yazabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin, selam ve sevgilerimle..

Nesrin Çıtırık / Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

NOT: Aşağıda çözümler konusuna fikir alacağınız bazı linkler var. DOHAYKO web sitesinde sol tarafta GEREKLİ BİLGİLER sayfasında tüm sorunlara ilişkin linkler KOLAJ YASAL BİLGİLENDİRME bölümünde. Orayı inceleyebilirsiniz.

http://www.dohayko.org/…/3330-ilce-ve-beldelerde-yapilacak-…

http://www.dohayko.org/…/3420-ilce-ve-beldelerde-yapilacak-…

http://www.dohayko.org/…/3481-belediye-bakimevlerinde-ct-pz…

http://www.dohayko.org/…/3586-66belediye-barinaklarinda-sah…

http://www.dohayko.org/…/3572-53parklara-suluk-konulmasi-ic…

http://www.dohayko.org/…/3571-52-parklara-tabelali-suluk-ko…

http://www.dohayko.org/…/3585-65gonullulerin-olusturdugu-be…

http://www.dohayko.org/…/3478-belediyelerin-gonullulerle-il…

http://www.dohayko.org/…/3583-63gonulluler-ile-isbirligi-ya…

http://www.dohayko.org/…/3593-73toplama-ekibinin-basinda-ve…

http://www.dohayko.org/…/3654-81sahipsiz-hayvanlar-icin-art…

 
cross