1991'den Bugüne

Belediye zabıtası olarak sahipli veya sahipsiz hayvana müdahaleniz GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA girer, yasa ihlalidir.

Sevgili Arkadaslar, Sahipli veya sahipsiz demeden ZABITA kapıya dayanıyor. "Evinde ki hayvanı tahliye et, bahçende bakmayacaksın, kapıda sokakta beslemeyeceksin" diyor ve küçük ilçelerde sahipsiz hayvanlara TOPLAMA da yapıyor. Bu kesinlikle yasa dışıdır. Zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana karışamaz. 
Biz devreye girip kanun maddeleri ile uyardığımızda ise zabıtalar hemen ÇARK edip, "Biz duruma bakmak için gelmiştik sadece, komşuları susturmak için gelmiştik vs vs" gibi yandan kaçamak cevaplar veriyorlar.
Bazı zabıtalar defalarca bize "O zaman bizim karışamayacağımızı belediye başkanına yazın, bize de yazın ki elimizde bir şey olsun, böyle emir vermesinler" diye rica ettiler ve çok belediyeye yazdık. Yazdığımız belediyelerde ZABITA müdahalesi bitti. 
Aynı şey toplama yaptırılan temizlik işçileri için de geçerli. Onun için de bir çalışma hazırladık, yarın yayınlayacağız.
Aşağıda ki yazıyı bulunduğunuz yerde DİREKT OLARAK BELEDİYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE başlığı ile yollayın, elden teslim edin ve zabıtaların da görmesini sağlayın.
Selam ve sevgilerimle...
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı 
____________________________________________

Konu: Belediye zabıtası olarak sahipli veya sahipsiz hayvana müdahaleniz GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA girer, yasa ihlalidir. 

Belediye Zabıta Müdürlüğüne,
Zabıta Müdürlüğü görevlilerinizin zaman zaman sahipli veya sahipsiz hayvanlara müdahale ettikleri bilgisi tarafımıza ulaşmaktadır. Bu emri verenler de uygulayanlar da yasayı ihlal etmektedirler. 
1. Türk Ceza Kanununa göre MAL kapsamına girmesi nedeni ile sahipli hayvanlara zabıtalarınızın müdahale etmesi "görevi kötüye kullanmaktır". Sorun ve şikayet durumunda mahkemeler yetkilidir. Belediyenize gelen bu konudaki şikayetlerde, şikayet sahibine "Konunun sizin yetki sınırlarınızın dışında olduğunu, yetkili kurumun mahkemeler" söyleyeceksiniz. 
Kapısına gidilen kişiler, zabıtalarınız hakkında "Meskene tecavüz ve taciz", zorlama varsa "tehdit" sebebi ile dava açabilirler. Biz de görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açılması için şikayette bulunuruz.
2. Sahipsiz hayvanlara bahçesinde sokağında bakan besleyen gönüllülere de zabıtaların müdahale etmesi de Hayvanları Koruma Kanununa aykırıdır ve yasayı ihlal etmektir, görevini kötüye kullanmaktır. Bu konudaki şikayet ve sorunlarda yetkili kurum da Orman Su İşleri Müdürlüğüdür. 
3. Sahipsiz hayvanları yakalama görevi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitim görmüş "ekipler" tarafından başlarında Veteriner Hekim olmak kaydı ile yapılabilir. Zabıta böyle bir yakalama-toplama yaparsa bu da yetki aşımı ve görevi kötüye kullanmaya girer ve eğer iğne yanlışlıkla bir başkasına veya sahipli bir hayvana saplanırsa, zabıta hakkında TCK ya göre ceza ve tazminat davası açılabilir. Bu konuda da emir verilse bile, emir YASA DIŞI olduğu gerekçesi ile yerine getirilmemelidir. 
Zabıta görevlilerinizin özlük haklarının da korunması açısından, YASA DIŞI EMİRLERİ yerine getirip yasalar karşısında suçlu duruma düşmemeleri için bu bilgilendirme yazısının TÜM ZABITA GÖREVLİLERİNİZE ulaştırılmasını talep ediyoruz. 
Müracaatımıza ilişkin yapılan işlemlerin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde tarafimıza bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim....................
TC Kimlik.............

Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlükleri, Belediyeler, Basın Kuruluşları ve Hayvan Hakları Kuruluşları
_____________________________________

EKLİ YAZILAR: 
1 TÜRK CEZA KANUNUNDA MALA ZARAR VERME başlığı hakkında 151 Nolu Maddenin 2. fikrasında "(2) Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldüren, işe yarayamayacak hale getiren ve değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." şeklinde hüküm vardır. SAHİPLİ HAYVANA ilişkin tüm sorun ve şikayetlere TCK çerçevesinde ancak mahkemeler müdahale edebilir. ZABITANIN yetkisi yoktur.
2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulaması Orman Su İşleri Bakanlığına verilmiştir. ZABITANIN yektisi yoktur. —

Fotoğraf: 34.  Sevgili Arkadaslar, Sahipli veya sahipsiz demeden ZABITA kapıya dayanıyor.
cross