1991'den Bugüne

KOLAJ: Hayvana KENDİ SAHİBİNDEN kötü muamelede ÖRNEK Yazılar


 


DİKKAT, Öğrenip ve dağıtalım:

Her zaman “sahipli hayvana kötü muamale konusunda, yani balkonda tutma, kısa zincirle bağlama, dövme, aç bırakma, kapalı yerlere hapsetme gibi durumlarda" ne yapılacağı soruluyor. Neler yapılacağını ve ÖRNEK yazıyı paylaşıyorum. Sorularınız olursa lütfen bize ulaşın:


1. Yetkili kurum illerde Orman Su İşleri Bölge Müdürlükleri, Orman Su Şube Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlık Hayvan Hakları İhlali Denetim Elemanları, İstanbul'da ise yetki devri yapılan İlçe Belediyeleridir.
a) Bu kurumlara aşağıda ki örnek yazıya YAŞANAN SORUN detaylı olarak eklenerek, varsa ekine fotoğraf konarak ve mutlaka TC KİMLİK isim ve adres yazılarak gönderilecek. 
b) Hayati tehlike varsa durumun “aciliyeti” vurgulanarak telefon ile kurumlara ayrıca bildirilecek. 
c) İmkan varsa bizzat giderek baş vurulacak.
d) Jandarma bölgesinde ve durumda aciliyet var ise jandarmaya baş vurularak müdahale etmeleri istenecek. 
2. Devlet kurumlarının hızlı harekete geçmesi için de mutlaka basın kuruluşları da haberdar edilmeli ve bunu ilgili devlet kurumuna da bildirmeli.
3. İstanbul'da Orman Su İşleri Müdürlüğü ilçe belediyelerine YETKİ DEVRİ yaptı. Sadece İstanbul'a mahsus olmak üzere İLÇE BELEDİYELERİ ne aynı şekilde yazılı ve sözlü müracaat yapılacak.
4. Tatil ve mesai dışında bu tür durumlar için önceden Orman Su Bölge Müdürlüklerine yazı yazarak ACİL HAYVAN HAKKI İHLALLERİNDE yani hayvanın hayati tehlikesinin olduğu beklenemeyecek durumlarda ORMAN SU İŞLERİNİN HANGİ BİRİMİNİN aranacağı YAZILI olarak sorulmalı.
5. Tatil veya hafta sonu ise, siz Orman Su İşlerinin hangi numarasının aranacağını bilmiyorsanız, hayvanın hayati tehlikesi varsa, o zaman hem 154 ten polisi hem de buna paralel olarak belediyeyi arayarak, aynIzamanda basina da bilgi vererek hayvanın hayati tehlikesinin bulunduğunu ve acil müdahale gerektiğini söyleyin. 
Yonetmeligin 5.Madde “h” bendi hayvan sahibinin kendi hayvanına kötü muamelesinde Orman Su Müdürlüğünce yapılacaklar yazılı:

"h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla yukumludur."

Kanun maddesini bilerek müracaat yaptığınızda, görevlerini yaptırmaya mecbur bırakmış oluyorsunuz.
Linkte İKİ ÖRNEK YAZI var.
Birinci yazıda, hayvan hakkı ihlalinde Orman Su İşleri Müdürlüğüne, (İstanbul'da iseniz bulunduğunuz İLÇE belediyesine) yollayacağınız örnek yazı var.
İkinci yazıda ise "mesai saatleri" dışında hayvan hakki ihlalinde hangi numaradan kimin aranacağını ORMAN SU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE soran yazı var.
Selam ve sevgilerimle…
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı

http://dohayko.org/hayvanlar-hakkinda-acil-ornek-yazismalar/2065-hayvana-sahibinden-kotu-muamelede-ornek-yazilar-yapilacaklar.html
___________________________________________________________

Örnek yazı 1. Orman Su İşlerine hayvan hakkı ihlali müdahalesi
Konu: Sahibinden kötü muamele gören hayvan için acilen denetim ve koruma altına alınması hk
Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne,
Ekte bilgilerini sunduğumuz "sahibinden kendi hayvanına hayvan haklari ihlali" yapılmaktadır ve hayvanın yaşamı tehlikededir. 
5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununda yer alan "h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla yükümlüdür" maddesi uyarinca acilen müdürlüğünüz denetim elemanlarınca gerekli müdahalenin yapılmasını talep ediyoruz. (Ekli Uygulama Yönetmeliği)
Bu bağlamda kurumunuz denetim elemanlarınca:
1. Hayvan yaşamının tehlikede olması nedeniyle bir gecikme olmadan ilgili belediye zabıta ve görevlilerinin ve gerek duyulursa emniyet görevlilerinin de katılımı ile şikayete konu olan yere hemen gidilmesini,
2. Hayvana el konarak koruma altina alinmasini ve bu sahsin bir daha hayvan sahiplenmemesi icin uyarida bulunulmasini ve sahsa bu konuda denetim ve kontrollerin yapilacaginin bildirilmesini,
3. Hayvan hakki ihlali yapan hayvan sahibine idari para cezasi
kesilmesini,
4. Koruma altina alinacak hayvanla ilgili olarak gonullu ve STK larla iletisim kurulmasini, bilgilendirme yapilmasini talep ediyoruz.
Yapilan isleme iliskin, hayati tehlike olmasi goz onunde bulundurularak yasal suresi beklenmeden, tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimizla arz ederiz.
İsim, TC kimlik no

Dağıtım: BİMER, Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platformları
Ek .... 1 Hayvan Hakki Ihlaline iliskin Bilgi ve Fotograflar (foto varsa konacak)
Ek ..... 2 HAYVANLARIN KORUNMASINA DAIR UYGULAMA YONETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLUM /Orman Su Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili egitici faaliyetleri belediye, gonullu 
kurulus ve yerel hayvan koruma gorevlileri ile koordineli olarak duzenlemekle,
ğ) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yonetmelik hukumlerine aykiri davrananlara 5199 sayili Kanunun ilgili maddesinde gecen hukumleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla yukumludur.


Örnek Yazı 2: Orman Su İşlerine mesai saatleri dışına nereye baş vurulacağının bilgisi için

Konu: Mesai saatleri dışında "Sahibi tarafından hayvana kotu muamelede" nereye bas vurulacağının tarafımıza bildirilmesi

Orman Su İşleri Müdürlüğüne,

Sorumluluğunuzda olan il ve ilçelerde mesai saatleri disinda "sahipli hayvana" SAHİBİ TARAFINDAN, hayvanin yaşamını tehdit eden çok acil müdahale gerektiren hayvan hakki ihlallerinde "hangi kuruma veya hangi görevlilere" baş vurulacağının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
Bu kurum veya kişilerin iletişim mail, telefon ve kurum bilgilerinin yazızılı olarak tarafımıza
4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bildirilmesini emir ve müsaadelerinize  saygılarımızla arz ederiz.

İsim, TC KİMLİK NO

Dagitim: BIMER, Basbakanlik, Orman Su Isleri Bakanlığı, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platformları

cross