1991'den Bugüne

Karantina diye hayvanları demirli ZİNDAN hücreye kapatan belediyeyi İKAZ ediniz, parmaklıklı pitbul.

Belediyelerin ÖNEMLE Bilgisine:

Bazı belediyeler KARANTİNA adı altında, ısırıklı veya ısırık olmasa da "saldırgan" diye şikayet edilen hayvanları tümü demir  kapılı zindan odalara hapsetmektedirler. Bu durum keyfi ve yanlış bir uygulamadır.
Veteriner Psikoloji Uzmanı Prof Dr Tamer Dodurka'nın bu uygulamanın yasalara ve uluslararası  sözleşmelere aykırı olduğunu net bir şekilde ifade  eden yazısı ektedir.
Yasada belirtilen Karantina "hayvanın diğer hayvanlarla teması olmayacak" şekilde 10 gün süre ile ayrı bir şekilde tutulmasıdır.
Yasa bütün hayvanlar için (karantina odası dahil) uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunmasını hükme bağlanmıştır

"Hayvanı karanlık zindan gibi kapısı demirle kaplı hücreye hapsetmek" YANLIŞTIR:

Bu bilgiler ışığında, belediyelerin yasayı iyi okuyarak ahlaka, vicdana, kanuna, uluslararası sözleşmelere ve BİLİME aykırı olarak ZİNDAN oluşturmamalarını ÖNEMLE İKAZ EDİYOR VE UYARIYORUZ.

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC Kimlik..13230091212
Ek 1.. İlgili Yasa Yönetmelik Maddeleri:
Ek 2.. Prof Dr Tamer Dodurka'nın konuya ilişkin yazısı

 

MADDE 23 – (1) Geçici bakım evlerinde, 1) Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler bulunmalıdır.

MADDE 24 – (1) (r) Geçici bakım evlerinde; karantina odası, hasta bakım odası, yavrulu anne odası, hayvan müşahede odası ile ameliyat odasında uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunması,

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

ş) Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geçici olarak ayrılmasını,

cc) Müşahede: Herhangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulmasını,

Kimden: [email protected]
Kime: "NESRIN CITIRIK" <[email protected]>
Gönderilenler: 7 Aralık Cumartesi 2013 12:49:22
Sayın Nesrin Çıtırık
HAYTAP, Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı,

Kuduz şüpheli hayvanların nasıl müşahede altına alınacağına dair benim bildiği tek mevzuat 01.2012 tarih ve 28177sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’dir. Bu yönetmeliğe göre “Belediyeler, muhtarlar ve hayvan sahipleri hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ile insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmakla yükümlüdür” Burada şüpheli hayvanların diğer hayvan ve insanla temasının engellenmesi vurgulanmıştır. Kapalı kapalı ardına hapsedilmesi gibi anlamsız bir öneri de bulunmamaktadır.

Gerçektende şüpheli bir hayvanın kapatılması hayvana eziyetten öne bir mana taşımamaktadır. Zira kuduz virüsünün tek bulaşma yolu insan ya da hayvanın kuduran bir hayvan tarafından ısırılması ya da bu hayvanın salyasının açık ve taze yara bölgesine temasıdır. Görüldüğü gibi bir hayvanda kuduzdan şüphelenildiğinde yapılması gereken, şüpheli hayvanın yaklaşık 2 hafta süreyle müşahede altına alınması ve diğer canlılarla temas etmemesine dikkat edilmesidir, daha uzun süreler müşahede, değil sadece karantina önlemleri için geçerlidir. Hele ki karantinadaki hayvanın kuduz şüpheli hayvan muamelesi görmesi asla doğru değildir.

Hayvanların sözünü ettiniz koşullarda, kapalı tutulan hayvanlarda korku, anksiyete bozuklukları, agresyon ve submissif davranışlar gibi psikoloji sorunlara rastlamaktayız. Bir hayvanda kuduz gibi bir hastalıktan şüphelenilmesi bile ona eziyet yapma hakkını bize vermez. Bu durum hiçbir etik kurala ve yazılı mevzuata, Hayvanları Koruma Kanunu’na ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun düşmez.

Sevgi ve saygılarımla bilgilerinize sunarım,

Prof.Dr.Tamer Dodurka

Veteriner Psikoloji Uzman

cross