1991'den Bugüne

Valilik Makamına:KEDİ ve KÖPEKLERİN Belediye ekipleri dışında toplanması için SORUŞTURMA TALEBİMİZ

Sevgili Arkadaşlar,
 
 
1. KEDİ ve KÖPEKLERİMİZİ Belediye ekipleri dışında hiç bir kurum veya şahıs TOPLAYAMAZ. Trilyonluk "rezidansların tablo gibi bahçelerinden" en fakir bölgelerde ki "gecekondu avlularına" kadar, büyük kuruluşlar ve üniversitelere kadar geniş bir yelpazede, "yönetimler ve kişilerce" kedi ve köpekler, çoğunlukla uyuşturucu tüfek ile toplanıp yok edilmektedir. Belediyeler artık yasa dışı toplamaları yapmadıkları için bunu şahıslar üstlenmektedir. Bu yasaya aykırıdır ve suçtur.
 
 
 
2. Belediyelerin site ve apartman yönetimlerine kedilerin toplanması için KAFES BIRAKMALARI da, belediyeler açısından görevi kötüye kullanmak ve yasayı açıkça ihlal etmek ile eşdeğerdir.
 
 
 
3. Belediyelerin KEDİ-KÖPEK TOPLAMA işini özel firmalara verdikleri de sıklıkla görülmektedir. Bu özel firmaların Orman Su İşleri Bakanlığından RUHSATLI olmaları, başında veteriner hekim olmadan toplama yapmamaları, elemanlarının eğitilmiş olmaları, koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına uygun olması gerekir.
 
 
 
4. Valiliklere Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, Emniyet Müdürlüklerine ise "uyuşturucu tüfek kullanımından dolayı insan hayatını da tehlikeye atmaktan" şikayette bulunun.
 
 
5. Taşeron firmalara kedi köpe toplatan belediyeleri ve bu firmaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edin.
 
 
 
6. Aşağıda sitelerden kedi-köpek toplanmasına ilişkin örnek yazı hazır. Bu yazıyı yukarıdaki hususlar çerçevesinde HAYVAN TOPLAYAN TAŞERON FİRMALAR için de uyarlayabilirsiniz.
 
 
Bu "insanlıktan çıkmış vahşilerin" hayvanlarımızı toplayıp yok etmelerine izin vermeyin.
 
Selam ve sevgilerimle...
 
Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
_______________________________________
 
 
VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde "MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır." şeklinde açık hüküm mevcuttur.
Oysa aşağıda detay bilgisini verdiğimiz yazıda görüleceği üzere, site yönetimi ve kişilerce sahipsiz hayvanlar toplatılmaktadır. Bu toplama sırasında zaman zaman uyuşturucu tüfek de kullanıldığı bilgileri vardır. Oysa sahipsiz hayvanları toplanması sadece belediyelerin "Eğitilmiş ve ehil ekipleri" tarafından yapılır.
Bu özel şahıslarca hayvan toplanması ile, yasanın ilgili maddesi İHLAL edilmektedir.

Bu bağlamda:
1. Hayvanları Koruma kanunu çerçevesinde toplama yapan bu şahıslar hakkıda soruşturma açılmasını, toplama yapanlara ve emir verenlere topladıkları hayvan sayısı kadar para cezası kesilmesini, benzer suçu bir daha işlememeleri için yasal uyarıda bulunulmasını talep ediyoruz.

2. Uyuşturucu tüfek kullanımı ise hayvanların yanında "insanların da güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye soktuğundan" ve "uyuşturucu ilacın ruhsatı olmayan kişilerce kullanılmasından" Emniyet Birimlerince de soruşturma açılıp "uyuşturucu ilaçlara ilişkin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde" cezai işlem uygulanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC Kimlik No...

Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü,  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Basın Kuruluşları
Ek...1: Sahipsiz hayvanların özel şahıslarca toplanmasına ilişkin DELİLLER, şikayet yazısı ve adres bilgileri...

B

cross