1991'den Bugüne

Yerel Hayvan Koruma Hayvan Görevlisi olmak için Orman Su İl Müdürlüğüne ÖRNEK YAZI..


alt
 

                      Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak için BU ÖRNEK MÜRACAAT yazısını Orman Su İşleri İl Müdürlüğüne veriniz. Hayvanların açlık ve hastalıkla gelen ölümlere mahkum olduğu belediye bakım evlerinde MEYDAN VETERİNERLERE kalmasın diye, sokaklarda gariban hayvanlara iki lokmayı tıpkı bir hırsız gibi saklı gizli vermemek için, karakol, jandarma, belediye ve diğer kurumlar karşısında hayvanların haklarını daha güçlü savunmak için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olmalısınız. 
                      Aşağıdaki yasa maddelerini okuyunuz. YHKGörevlilerine sahipsiz hayvanlara ilişkin her konuda YETKİ vermiş, bu açık. Yasanın gönüllülere sağladığı bu gücü ne yazık ki Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyeler VERMEMEK için kırk dereden su getirmektedirler. 
                    Tek kişi bile olsanız YHKG olmak için seminer açılmalı. Yasada bu tür sınırlamalar yok. Yasal hakkınızı SÖKE SÖKE almalısınız.
Nesrin Çıtırık / HAYTAP Başkanı
________________________________________
Konu: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hk gerekli işlemin yapılması
Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığına, Valiliğe, Belediye Başkanlığına

Orman Su İşleri Şube Müdürlüğüne
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olmak istiyorum. Ekte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopim ve açık adresim bilgilerinize sunulmuştur.
En kısa zamanda bu talebim konusunda gerekli işlemin başlatılmasını talep ediyorum.
Müracaatıma ilişkin tarafıma 4982 sayılı yasa gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim
Tc kimlik
Açık adres ve telefon
Ek... İki Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi
Talebime ilişkin yasa maddeleri
____________________________

MADDE 11 – (1) YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,
b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,
c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

MADDE 5 – (1) ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ 
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,

MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU GÖREVLERİ 
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,sorumludur.

MADDE 7 – (1) BELEDİYELER GÖREVLERİ 
b) Geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür. 

ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİNE ek olarak aşağıdaki Orman Su İşleri Bakanlığı MAİL ADRESLERİ de eklenecek:

[email protected]dk[email protected],

[email protected][email protected]hks[email protected],

[email protected]mus[email protected], [email protected]

[email protected]istan[email protected]bolge1@ormansu.gov.tr
[email protected]veysele[email protected]bakanyrd@ormansu.gov.tr,

[email protected]mustesa[email protected]lakca@ormansu.gov.tr,

[email protected][email protected],

[email protected]musty[email protected]

[email protected]mustafakur[email protected]sgb@ormansu.gov.tr,

[email protected]hukuk@ormansu.gov.trouzun@ormansu.gov.tr,

[email protected]did@ormansu.gov.trmgurbuz@ormansu.gov.tr,

[email protected]yasaryil[email protected]etemboz@ormansu.gov.tr,

[email protected]navci@ormansu.gov.tryceran@ormansu.gov.tr,

[email protected]ckinaci@ormansu.gov.trh.aytac@ormansu.gov.tr;

[email protected]ismai[email protected];

 

 

 
cross