1991'den Bugüne

Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: YÜK hayvanlarına işkenceye ne zaman ''DUR'' denecek

Sevgili Arkadaşlar,
ATLAR ve EŞEKLER için sık sık acı verici görüntüler yayınlayıp üzüntü belirtiyoruz. Lütfen ÜZÜLMEKLE yetinmeyin, DEVLET KURUMLARINI harekete geçirmek için BU GÖRSELİ paylaşın ve Orman Su İşleri Bakanına olan bu yazışmaya katılın. Bakanlığın mail adresleri en altta hazır.

Selam ve sevgilerimle...
Nesrin Çıtırık HAYTAP Başkanı
_____________________________________________________

Orman Su İşleri Bakanı Sn Prof Dr Veysel Eroğlu,

Yük hayvanları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14 maddesi (a) fıkrasında düzenlenen "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" hükmüne tamamen aykırı olarak her türlü kötü muameleye tabi tutulmaktadır.
Atlar ve eşekler, tonlarca ağırlıkları kaldırmaya zorlanan, demir sopalarla dövülen, kırbaçlanan, sahipleri tarafından yiyecek ve suya dahi muhtaç bırakılan, yaşlanınca, hastalanınca, güçten düşünce ya köylerin çoğunda olduğu gibi yüksek yamaçlardan atılan, yada toplanıp kasaplara merdiven altında kör bıçaklara teslim edilen, ölünceye kadar eziyet edilen mazlum hayvanlardır.
Yurdun her yerinde faytonlara, at arabalarına aç susuz koşulmakta, 40 derece sıcaklık altında saatlerce bekletilmekte, dilleri kesilmekte, her gün uzun kötü yolları ve birçok yokuşu çıkmaya zorlanmakta ve sonunda çatlayıp ölmektedirler.
SONUÇ VE TALEP: Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 4 te “Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evleri kurup onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır” hükmü ve MADDE 6 da “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur” hükmü çerçevesinde:
1. Yük hayvanlarına işkence ve eziyet edilmesinin önüne geçilmesi için İl Hayvanları Koruma Kurulunda konunun acilen gündeme getirilmesi, il ve ilçe Tarım ve Orman Su İşleri müdürlükleri, belediyeler, jandarma ve emniyet güçlerinden oluşan "Yük Hayvanları Koruma Komisyonu" kurulması, 
2. Belediyelerin mağdur, güçten düşmüş at ve eşekleri için kalıcı bakım merkezleri oluşturulması, bu konuda yakın çevrede bulunan hipodrom ve atlı spor kulüplerinden destek alınması,
3. Belediyelerce hasta ve yaşlı hayvanların kasaplara gitmesinin önlenmesi için menşei şehadetname kontrolünün daha yoğun yapılması, bu tür hayvanların kaçak kesimlere düşmeden BELEDİYE YÜK HAYVANI BAKIM MERKEZİNE alınması,
4. Faytonların ve at arabalarının belli bir süreçte zaman içinde "sahiplerine devlet desteği verilerek" yasaklanması, bu yasaklamaların hayata geçirilmesi sürecinde de HKK Komisyonu tarafından atların yaşam koşullarının denetlenmesi, uygun koşulların oluşturulmasının sağlanması, gerekli durumlarda tedavi desteğinin verilmesi, mağdur ve yaşlı olanların belediyelerce kurulacak olan YÜK HAYVANLARI BAKIM MERKEZİNE alınmasının sağlanmasını,
5. Anadolu'da kırsala bırakılan YILKI ATLARI tabir edilen serbest atlara ilişin de onların yaşam haklarını korumaya yönelik tedbirler alınmasını talep ediyoruz. 
Şehrinizde ve bütün yurtta yaygın olan AT-EŞEK kesiminin önlenmesi ancak bu hususların sağlanması ile mümkün olacaktır. Hem toplum sağlığına hem de hayvanların yaşam haklarına aykırı olan bu durum ancak devlet kurumlarının görevlerini yasalara ve hayatın olağan akışına uygun şekilde yapmaları ile mümkün olabilir. 
Başta İl Hayvanları Koruma Kurulu olmak üzere tüm kurumların bu çalışmada yer almasının sağlanmasını talep ediyoruz. 
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.
TC Kimlik ve İsim...
Dağıtım: BİMER, İlgili Bakanlıklar, Valilikler, Mahalli kuruluşlar, Basın Kuruluşları

Bu gönderi için MAİL ADRESLERİ:
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected][email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];

 

cross