1991'den Bugüne

Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bilgisine: Hiç bir canlı "işkence ile ölmeyi" hak etmiyor. Pitbull cinsi köpekler de hak etmiyor!!‏

Sevgili Arkadaşlar,

TÜRKİYE'de ki belediyelerin ölüm kampı barınaklarında ÖLMEYİ bekleyen PİTBULL lara İMDAT simidi atmak için bakanlığa yolladığımız talep yazısını lütfen okuyun.

Mevcut yasaya göre "pitbull gibi tehlikeli köpeklere el konup sahibine de idari para cezası" kesilmesi KESİN HÜKÜM. İyi niyetli görevliler bile, şikayet olunca bu maddeyi uygulamak zorundalar. Bu bağlamda, Orman Su İşleri Bakanına, şu anda belediye bakım evlerinde ki hücrelerde çıldırarak, aç susuz, hasta ve perişan durumda ölmeyi bekleyen PİTBULL ları kurtarmak için GENELGE ile sağlanacak bir ÇÖZÜM öneriyoruz.
Bu yasal olarak da mümkün.
Ahlaki ve vicdani olarak da yapılması gerekli.
Sahiplendirilmesi ve bulundurulması yasak olan PİTBULL lar, geçici olarak ailelere KAYYUMLUK koşulları ile teslim edilmesini öneriyoruz.
Sahiplendirme olmadığı için geçici ve KAYYUM koşulları olduğu için yasayı da ihlal etmemiş oluyor.
Lütfen bu yazışmaya katılın.
Mail adresleri hem görselde var hem de linkte tüm bakanlık adresleri olarak var.
Selam ve sevgilerimle
Nesrin ÇITIRIK
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

_______________________________________________

Sayın Prof Dr Veysel Eroğlu

Orman Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su işleri Bakanlığı Bölge ve Şube Müdürlükleri, el konan ve yasada koruma altına alınmaları açıkça yazılmış olan Pitbull cinsi ve benzeri köpeklerin konacakları yerleri maalesef oluşturmamışlardır.

Bilindiği gibi, belediyelere ait adına bakım evi denilen çoğu hayvanları açlık ve hastalıkla savaştıkları ölüm kampları olan "Belediye Bakımevlerine" götürüp atmaktadırlar. Mevcut sokak hayvanlarına bile bakmaktan aciz belediyelerin bu ölüm kamplarında bu hayvanlar birbirlerini parçalayarak, hastalık ve açlıkla gelen ölümlere mahkum olmaktadırlar.

Yasa tüm hayvanların yaşamlarının korunması ve desteklenmesini hiç bir ayırım yapmadan açıkça hükme bağlamıştır. "MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. "

Oysa, kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen ve çoğu kez sahiplerine kanları pahasına para kazandıran bu en şanssız hayvanlara, Orman Su İşleri Müdürlüklerince el konduktan sonra, dehliz gibi dar beton odalara ömür boyu sürecek hücre hapsi veya başka pitbullarla bir araya koyarak birbirlerini parçalamaları gibi "İnsanlık Dışı" ve tabii ki yasaya aykırı bir İŞKENCEYE mahkum edilmektedir.

Oysa bakanlığınıza, MADDE 1 de de açıkça görüleceği gibi, hayvanlara işkence ve zulüme alet olmak değil, hayvanların hiç bir ayırım olmadan yaşamlarını korumak ve desteklemek için "yasayı uygulama görevi" verilmiştir.

Bu bağlamda, başta tehlikeli sınıfı olarak (maalesef) nitelenen bu hayvanlar ve başka el konan hayvanlar için aşağıda ki taleplerimizi bilgilerinize sunuyoruz.

1. Her Orman Su İşleri Müdürlükleri, bulundukları yerde el konan başta tehlikeli hayvanlar olmak üzere "korumalı ve güvenlikli, hayvan doğasına aykırı olmayan" özellikleri taşıyan merkezler yaptırmalıdır.

2. Bu merkezler yapılıncaya kadar, el konan hayvanlar, BAKANLIĞINIZCA yayınlanacak bir genelge ile "aşılanıp, kısırlaştırılıp, belediyeye kayıt ettirilip kendi sahiplerine GEÇİÇİ olarak KAYYUM koşulları içinde teslim edilmesi ve her ay belediyece kontrol edilmesi" şeklinde bir çözüm getirilmesi talebimizdir. Dövüştürülen ve üretilen PİTBULL ve benzeri köpekler ise, sahiplerine verilmeyip, gönüllülerin de desteği ile yine kısırlaştırılıp aşılanıp belediyeye kaydettirildikten sonra, uygun ve bilinen ailelelere GEÇİÇİ olarak KAYYUM koşulları içinde teslim edilmelidir.

3. Bu genelgede ayrıca "Üretim, satış ve dövüştürme" konusunda resmi kurumlarca ciddi tedbirler alınması da yer almalıdır.

4. Hangi koşul altında olursa olsun, bu cins hayvanlar hiç bir şekilde belediyelerin ölüm kampı barınaklarına götürülmemelidir. Belediyelerin bakım evlerinde bulunan 30-40 hayvanı bile beslemekten ve bakmaktan aciz oldukları unutulmamalıdır.

Ormanı, çevreyi ve doğayı koruma amacı ile kurulmuş olan bakanlığınızın, köpek türünün en çok zulüm gören ve şanssız grubu olan başta "pitbull" ve benzeri köpekler için de onların yaşam haklarını da koruyacak UYGAR ve VİCDANİ yaklaşımı sergileyeceğinize inanıyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

NESRİN ÇITIRIK
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan
TC Kimlik no:13230091212

Bakanlık mail Adresleri ;

[email protected][email protected][email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];

 

cross