1991'den Bugüne

Orman Su İşleri Bakanlığına: GÖREVİNİ İHMAL eden Orman Su İşleri Müdürlüğüne soruşturma açınız..

Sevgili Arkadaşlar,
Orman Su İşleri Müdürlüğü "Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamakla" yükümlüdür. Yani belediyelerin çalışmalarını, barınakları denetleyecek, özellikle barınaklarda kötü durumda ki hayvanlar için hayvan hakkı ihlalinden dolayı belediyelere İDARİ PARA CEZASI KESECEK ve durumu valilik ve bakanlığa bildirecek.
Ama Orman Su İşleri Müdürlükleri bunu yapmıyorlar.  Denetime gitmiyorlar, gitseler de göz kararı ile UYDURMA DENETİM yapıyorlar, belediyeleri ibra ediyorlar.
Bu adamlara KANUNLARI ve DENETİMİN NASIL yapılacağını öğreteceğiz.
"Belediye barınaklarının kötü olduğu, ormanlara hayvan atıldığı, gönüllülerle birlikte çalışılmadığı, tedavi yapılmadığı, gönüllülerle birlikte besleme odaklarının kurulmadığı" TÜM DURUMLARDA,Orman Su İşleri MÜDÜRLÜĞÜNÜ Orman Bakanlığına GÖREV İHMALDEN şikayet edeceğiz.
Hayvan havlıyor diye şikayet edildiğinde POLİSLE kapıya dayanan Orman Su İşleri Müdürlüğü, görevini yapmayan belediyenin de kapısına dayanacak.
Adam gibi görevini yapacak, adam gibi denetim yapacak.
Yaptırtacağız.
Lütfen aşağıda ki örnek yazıyı kendi yerel durumunuza uygulayarak yaşadığınız yerlerdeki sorunları ekleyerek yollayınız.
Selam ve sevgilerimle...
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
_________________________________________________________Konu: Denetim yapmayan Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünü “görev ihmalden” bakanlığınıza şikayet ediyoruz.

Orman Su İşleri Bakanlığına,
Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik MADDE 5 – (1) (ğ) “Orman
Su İl Müdürlüğü, Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli DENETİMLERİ yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla yükümlüdür.” hükmü vardır.
Fakat, İl Müdürlüğünüz, belediyenin bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak (Bakımevi kurmaması, hayvanları ormanlara atması, barınağa yasak koyması, ct-pzr ve geceleri barınakta vet hekim tutmamaması, hayvanlara operesyone tedavi ve müdahale yapmaması, besleme odakları oluşturmaması vs vs vs leri  BURADA YAZIN) konularında görev ihmalinde bulunan belediyeyi yeterli biçimde ve yasal çerçevede denetlememektedir.
Yapılan denetimler de gelişigüzel ve yasa yönetmelik maddelerine göre değil, göz kararı ile seyrederek yapılmaktadır.
1. Bu bağlamda, Orman Su Şube Müdürü hakkında "denetim yapmayarak görev ihmalinde bulunması" nedeni ile soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Belediyenin bakanlıktan gönderilecek müfettişlerce soruşturulmasını ve yasanın gereği olan sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm hizmetleri  yapmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim
TC kimlik no
Dağıtım: BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediyeler, Basın Kuruluşları, STK lar..

Şikayetin yapılacağ merci olan Orman Su İşleri Bakanlığı mail adresleri:

[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];


BİMER ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Adresleri

[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],

cross