1991'den Bugüne

SAHİPLİ Hayvana Komşu, Apartman, Site, Yönetici Müdahalesinde Yapılması Gerekenler

Sevgili Arkadaşlar,

Maalesef, yurdun her yerinde sevenler ve sevmeyenler arasındaki mücadele, ÖLDÜRME ve YAŞATMA SAVAŞI olarak devam etmektedir. 
Evlerde beslenen hayvanlara olan "komşu, yönetim itirazı ve bu bağlamda zabıta ve diğer müdahaleler" vs gibi durumlarda, olayda hukuk yoluna gidilmesinin yanında, yapılacak İDARİ yollara ilişkin bilgiler ve ÖRNEK yazışmaları aşağıda bilgilerinize sunuyorum. Bu yazılara herkes kendi özel sorununu ayrıca eklesin, yazıları değiştirsin.
Bu konuda yapılacakların sonuca ulaşması pek çok faktöre bağlı. Yönetim planında eğer hayvan beslenemez ibaresi var ise, durum biraz daha zorlaşıyor. Fakat yine de mahkemeye gidildiği zaman hakim bilirkişi raporunu dikkate alabiliyor. Yönetim planında var ise, apartman veya site yönetiminden kaynaklanan YANLIŞ UYGULAMALAR ve EKSİKLİKLERİN bilinip koz olarak kullanılması daha etkili olabiliyor.
Fakat ne olursa olsun, evimizin sevgi parçası olan can yoldaşlarımız için sonuna kadar mücadele etmeye değer. Bu nedenle bütün yolları denemeliyiz. Bu kutsal bir mücadeledir çünkü...

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
[email protected]

A-GENEL OLARAK YAPILACAKLAR:

1. Sahipli hayvana sadece MAHKEMELER müdahale edebilir. Başka hiç bir kurum müdahale edemez. Çünkü sahipli hayvan TCK ya göre MAL KAPSAMINA girer. Bunu çok iyi anlamalısınız. 
2. Zabıta müdahalesini derhal "görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden" derhal "kurumu olan belediye ve valilik ile içişleri bakanlığına" şikayet ediniz. (Zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana müdahale edemez)
3. Komşu veya mahalle sakinlerinin "imza toplamasının" ise kesinlikle yasal bir geçerliği yoktur, o imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet ediniz.
4. Muhtar müdahalesinde ise, muhtarı "valiliğe" şikayet ediniz. 
5. Komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, hiç zaman kaybetmeden "Karakola, şahsen tehdit edildiğinize, hakaret gördüğünüze" dair şikayette bulununuz. 
6. Eğer hayvanınıza karşı yapılmış bir darp şiddet var ise, sahipli hayvan TCK ya göre mal kapsamına girdiği için, bu konuyu da karakola şikayet ediniz. Karakol ifadenizi aldıktan sonra konuyu  SAVCILIĞA iletecektir. Çok yakında bu şekilde komşu hakaretine uğrayan gönüllü arkadaşımız açtığı davayı kazandı. Bunun bilgilerini bizden alabilirsiniz. (ÖNEMLİ BİLGİ: Eğer sokakta baktığınız sahipsiz konumunda olan hayvana bir darp şiddet söz konusu ise, o durumu KARAKOLA şikayet ettikten sonra, karakol şikayetinizi VALİLİĞE yollayacaktır. Sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp durumunda siz de hakaret gördüyseniz, karakolda SİZE YAPILAN hakaret ve tehdidi ön plana çıkartınız, şikayetinizin ana konusu yapınız. Sahipsiz hayvana yapılan şikayet ile karakola gidildiğinde, karakol direkt olarak "bu durumun valilik yetkisinde olduğunu" söylemektedir. SAHİPLİ ve SAHİPSİZ HAYVANA olan şiddet ve darp olaylarını mutlaka ayırınız. )
7. Sahipli hayvana müdahalede başta Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Orman Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere idari yazışmalar yapınız. Bu idari yazaşmalara ilişkin izlenecek yol aşağıda örnek yazışmalarla gösterilmiştir.


B-İDARİ YAZIŞMALARDA YAPILACAKLAR

a. Hayvanı şikayet eden kişilere veya yönetime yazı gönderilecek. Bu yazıda, yasa maddelerinden bahsedilecek, bu davranışlarının yaşamları kanunla güvence altına alınmış olan hayvanların yaşam hakkına tecavüz olduğu, kendilerini Orman Su İşler Bölge Müdürlüğüne şikayet ederek idari soruşturma açılması ve idari para cezasının verilmesi isteneceği belirtilecek. Bu yazıya Orman Su İşlerine ve Valiliğe gönderilen yazılar da eklenecek ki kişi kendisinin gerçekten şikayet edildiğini görsün. Eğer etkili olacağı düşünülüyorsa, konu tamamen husumete binmemişse, TERK EDİLEN hayvanın başına genel geleceği de anlatılacak. Çünkü komşular tarafından sahipli hayvana olan itirazın temel nedenleri, çoğunlukla başka komşular arası husumetlerden kaynaklanmakta.

b. Hayvanların evde yaşamalarının, “gerek 5199 sayılı kanun ve gerekse devletimizce imzalanan "uluslararası anlaşmalarla" güvence altına alındığı, kişilerin bu şekilde baskı ve şikayetlerinin yasayı ihlal olduğu anlatılacak.

c. Sahipli hayvanin MAL KAPSAMINA girmesi nedeniyle apartman yönetim kurullarınca veya başka bir kurumca bir müdahelerde bulunulamayacağı, tahliye kararı verilemeyeceği yazılacak.  Sahipli hayvanların tahliye kararını sadece MAHKEMELER verir.   Ayrıca, sahipli hayvana yapılacak kötü davranışın, Türk Ceza Kanunu kapsamına girdiği belirtilecek.

d. Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. Şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERDE aykırı hususların ve gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurulacak. Bu husus, elde güçlü bilgiler var ise kesinlikle etkili oluyor.
_________________________________________________

1.  ŞİKAYETTE BULUNAN KİŞİ VEYA YÖNETİME GÖNDERİLECEK UYARI YAZISI ÖRNEĞİ: (Altı çizili son paragraf isteğe bağlıdır, isterseniz yazıdan çıkartabilirsiniz)

Sayın………………..

Evde baktığımız hayvanımız  için, tarafınızdan gelen hayvanımıza yönelik şikayetler ve hayvanımızı "atmamız" isteminiz üzerine yazışmaları başlatmış bulunuyorum. 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu, havanların evlerde yaşamalarını güvence altına almıştır. Ayrıca devletimiz, hayvanların yaşam haklarına ilişkin ULUSLARARASI sözleşmelere imza atmıştır.

1. Bu bağlamda, bizi hayvanımızı terk etmeye zorlamanız, kanunu ihlal etmekle eşdeğerdir. Ayrıca sahipli hayvanın mal kapsamına girmesi nedeni ile tahliye kararının tarafınızca alınamayacağını, bu konuda ki yetkinin mahkemelerde olduğunu bilmenizi istiyoruz.
2. Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ve İl Müdürlüğüne, sahipli hayvanımızın yaşam hakkının ihlal edilmesi için baskı yaptığınız için, hakkınızda idari soruşturma açılmasını talep eden yazımız gönderilmiştir.
3. Yasanın uygulanmasını sağlamakla üst makam olarak görevli olan Valilik İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığına şikayetimiz ayrıca bildirilmiştir.
4. Bu süreçte, apartmanımızın imara aykırı iç ve dış tadilatlarının, bağımsız bölümler ve ortak kullanım alanlarının  ilgili kurumlarca denetlenmesi, "idari konular ve yönetime ilişkin evrak ve uygulamaların" ilgili kurumlarca DENETLENMESİ  talep edilecektir.
5. Bunun yanında,  konuyla ilgili olan STK lar da müdahil olacaklar ve hayvanların yaşam haklarını koruma sürecinde yer alacaklardır.  

Hayvanımız evimizin bir ferdi gibidir. Bizden ayrılmasını talep etmek onun ÖLÜM EMRİNİ vermekle eşdeğerdir. Çünkü, yurdumuzda ki belediye barınakları birer açlık ve hastalık ile ÖLÜM KAMPI halindedir. Yavru olmayan bir hayvanın da bir başkasına sahiplendirme ŞANSI yok denecek kadar azdır. Kısaca, şikayetinizde ısrarlı olmanız demek, bu hayvanın sokaklara düşmesi ve insanlar tarafından dövülmesi, yakılması, tecavüze uğraması, gözünün oyulması yani kısaca işkenceli bir ölüme mahkum olması demektir. 
Onun oluşturabileceği ve komşularca rahatsızlık olarak nitelenecek her durum için her türlü tedbiri aldık ve taleplere göre almaya da hazırız. 
Hem kültürümüz hem de dinimizde var olan komşuluk hakkının, bize sığınmış olan ağzı dili olmayan çaresiz bir hayvan için de, siz değerli komşularımız tarafından bize tanınmasını bekliyoruz.

Durumu bilgilerinize rica ederim.

Isim, imza….
Ek. Yapilan resmi yazismalar…
Kanunlar, genelgeler…
Kimlik bilgileri….
___________________________________________________________

2.  ORMAN SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilecek yazı: (Yazı aynı zamanda yönetime,il müdürlüğü ve valiliğe de gönderilecek, ayrıca örnek yazıda ki altı çizili parantez içindeki yerlere sorun yaşadığnız kişi veya yönetim ismi yazılacak, sakın bu şekilde yollamayın.)

Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne

Evimizde ailemizle  birlikte yasayan hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta, hijyen koşullarına ve çevre temizliğine azami derece özen gösterilmekte, çevreye rahatsızlık verilmemesi için de tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.

Buna rağmen, komşumuzca  (isim yazın, yönetim ise yönetim bilgisini yazın) sürekli olarak ve ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde hayvanımızın yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılmakta, yasalara aykırı olarak hayvanımızı TERK ETMEMİZE zorlanmamıza varan biçimde baskı altında tutulmaktayız. 
Gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler ve gerekse  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve devletimizin imza attığı uluslararası sözleşmeler "hayvanı TERK ETMEYİ" yasal hükümle yasaklamış olmasına rağmen, bizi hayvanımızı terk etmeye zorlamaktadırlar. 
Komşumuza olan yazımız ektedir. (ek)

Bu nedenle, YASAYI İHLAL ETMEKTEN dolayı, adi geçen kisi (veya apt yonetim kurulu) hakkında müdürlüğünüzce idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, kişi ve yönetimin yasalar ve hayvan hakları konusunda bilgilendirilmesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza 982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, emir ve müsaadelerinize arz ederim.

İsim, İmza,
Dağıtım
Ek….Kanunlar ve şikayete ilişkin yazı ve deliller

Kimlik bilgileri..
____________________________________________

 

Ek 1 TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004
1. Sahipli hayvana karsi yapilan  eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME basligi altinda 151 Nolu Maddenin 2. fikrasinda duzenlenmistir.
Mala Zarar Verme MADDE 151 -(1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun
sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir. (2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren
veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir. Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karsi
islendiginde Turk Ceza Kanunu kapsaminda  suc olusur ve savciliklar tarafindan  sorusturulup haklarinda dava acilabilir.
_____________________________________________

Ek...2...
HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199        Kabul Tarihi : 24.6.2004      Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet
çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin  önlenmesini sağlamaktır.
MADDE  4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.  c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
______________________________________________
Ek...3..
EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ :
Madde 3 Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar
1- Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. 
2- Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez

cross