1991'den Bugüne

Yasal olarak Belediyeler Gönüllülerle İŞBİRLİĞİ yapmak zorundadırlar.

Arkadaşlar, Belediyelerin veterinerlerinin "gönüllü düşmanlığı" kışkırtması ile pek çok belediye bakım evine "gönüllü girişi yasağı" var. Giden gönüllülere de kötü ve aşağılayıcı muamele ile caydırma politikası uygulanıyor. Hatta darp etmeye kadar cüret ediyorlar. Gönüllü kapıda endişe ile beklerken, aç ve sefil hayvan dostlarımız KATİLLERİN elinde tel kafesler arkasında dramlar yaşanıyor. 
Oysa Hayvanları Koruma Kanunu çok açık olarak "Belediyelerin ve Orman Su İşlerinin gönüllülerle" işbirliği hükmüne getirmiştir. Bunu başta belediye veterinerleri olmak üzere yetkililerin gözüne sokalım ve ÖĞRETELİM. Bakımevleri ne belediye başkanlarının babalarının çiftliği ne de belediye veterinerlerinin... 

NEDEN GÖNÜLLÜ İSTENMEZ?
1. Onu da yazayım. Çünkü gönüllü bir bakım evine giderse, "Belediye veterineri akşama kadar odasında istirahat edemeyecek, takım elbisesi ile girip tiril tiril geri çıkamayacak, her gün mazeret ile işinden ayrılamayacak, adam gibi tedavi yapacak, adam gibi çalışacak"... 
2. Aynı şekilde bakıcılar da gönüllü istemezler. Hayvanlar kaka ve çiş yapmasın diye GÜNLERCE HAYVANLARI AÇ SUSUZ bırakamayacaklar. Daha da ötesi, geceleri gizli gizli barınaklarda ki köpekleri ÖLDÜREMEYECEK, arabalara doldurup dağa bayıra atamayacaklar. 
Bu yasayı öğrenelim ve bu adamlara öğretelim. Size örnek bir belediye yazısını EKİNDE KANUN MADDELERİ ile hazırladık, lütfen belediyelerinize yollayın ve takipçisi olun. 
Selam ve sevgilerimle

 

Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı
_____________________________

Belediye Başkanlığına,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği "Belediyelerin gönüllülerle işbirliği ve koordineli çalışmasını" hükme bağlamıştır.
Özellikle 7. Madde "Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM FAALİYETLERDE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla..." şeklinde hüküm içererek, tüm faaliyetlerin gönüllü katılımı ve koordinasyonu ile yapılmasını gerekli görmüştür. 
1. Belediyenizin "sokaklardan hayvan toplanması, bakım evine götürülmesi, bakım ve tedavisinin sağlanması, kısırlaştırılması, bakım evinde tutulması gereken mağdur hayvan ise orada ki yaşamı, alındığı yere bırakılacaksa bu bırakılma süreci ve sonrasında sokakta bakım ve beslenmesinin sağlanması" hizmetlerinde yer almak istiyoruz. 
2. Ayrıca cumartesi-pazar günleri bakımevinin özellikle çalışan hayvan severlerin izin günleri olması nedeni ile ZİYARETE AÇIK olmasını önemle talep ediyoruz.
3. Bu yasal hakkımızın kullanılması başta belediye veterineri olmak üzere çeşitli merciler tarafından önlenmektedir. Belediyenizle gönüllü olarak işbirliği içinde koordineli çalışmamızın sağlanmasını, buna uymayan görevlilerinizin "Belediye Teftiş Kuruluna" soruşturma istemi ile sevk edilmesini önemle talep ediyoruz.
Talebimiz ayrıca Orman Su İşleri Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Valilik makamına iletilmiştir.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.
İSİM:
TC KİMLİK..

Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, ilgili kurumlar, BASIN kuruluşları
_____________________________
EK: Belediyelerin gönüllüler ile çalışmalarını hükme bağlamış yasa maddeleri.

MADDE 4–
j) Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

MADDE 5 –
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile İŞBİRLİĞİ yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e)
Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve GÖNÜLLÜ kuruluşlarla EŞGÜDÜMsağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, GÖNÜLLÜ kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile KOORDİNELİ olarak düzenlemekle,

MADDE 7 –
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri veGÖNÜLLÜ kuruluşlar ile İŞBİRLİĞİ yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM FAALİYETLERDE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

MADDE 20 –
ç) GÖNÜLLÜ kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

cross