1991'den Bugüne

VALİLİĞE : Belediye Bakımevinin Halk ve İnsan Sağlığı, İş Güvenliği, Hayvan Hakları Açısından Denetl

alt
 

Belediye Bakımevinin Halk ve İnsan Sağlığı, İş Güvenliği, Hayvan Hakları Açısından Denetlenmesi, İdari İşlem Yapılması.
Sevgili Arkadaşlar,
1. Belediye bakımevlerinin ölümcül koşullarını, hayvanlara yapılan işkenceyi hepimiz yüreklerimizde yaşıyoruz, onlarla birlikte daracık beton hücrelerde soğukta donuyor, sıcakta yanıyor, aç ve susuz kalıyoruz.

2. Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevlileri barınak denetimini ANGARYA olarak gördükleri için denetim adı altında gittiklerinde BAKKAL DEFETERİNE benzer kargacık burgacık kağıtlara "Aman da bu bakımevi pek de güzelmiş, bu hayvan severlere de ne oluyor, uzaktan bakınca her şey de yolunda" !!)) gibi devlet ciddiyetinden uzak denetim raporları hazırlıyorlar.
 
3. Dolayısı ile belediyeler de Orman Su denetimlerini umursamıyorlar. Kötü bakımevleri orada çalışan görevliler için de hijyen açısından, iş güvenliği açısından sakıncalı. Bu konularla ilgilenen Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının müfettişlerinin devreye girmesini talep edeceğiz. O kötü koşulları gündeme bu yolla getireceğimize inanıyorum. Ayrıca, ikinci aşamada, temizlik işçilerine ve zabıta görevlilerine hayvan toplatan BELEDİYE
BAŞKANLARI VE VETERİNERLERİNİ de İŞ GÜVENLİĞİ ve SAĞLIĞI açısından şikayet edeceğiz. Toplamada EĞİTİM esas. Bu görevlilerin de veteriner işlerine bağlı ekipler olması gerek. Yani yaptırılan toplamalar tamamen YASA DIŞI. Ama Orman Su İşlerinin yetersizliğini bu daha ciddi olan kurumların devreye sokulması ile aşacağız.
 
Sizden ricam, herkes aşağıdaki yazıyı KENDİ DURUMUNA uyarlayıp, bakımevi kötü olan bütün belediyeler için yollasın. Yazı hazır, mail adresleri hazır, nasıl adresleyeceğinizin de tarifi var.
 
LÜTFEN KATILIM SAĞLAYIN.
 
Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı.
 
GÖNDERİLECEK YAZI İÇİN ÖRNEK FORMAT:

 Konu: Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım evinde, hayvanların kötü durumda olmasının yanında, oradaki görevliler için de "insan sağlığı, iş güvenliğini" tehdit eden koşullar için SORUŞTURMA talebimiz.


İlgi: -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
-Orman Su İşleri Bakanlığı

-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Valilik Makamına,
 
1. a) Belediye bakım evi, hayvanlar için hastalık, açlık ve pislik kampı halindedir.  5199 Sayılı Yasada açıkça belirtilen bakım evi koşullarına uymadığı gibi, insani, vicdani ve ahlaki koşullara da aykırıdır.
 
Bu bağlamda bu bakım evinin Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce denetlenmesini, sorunların "gönüllülerin de bilgisine" baş vurularak tespit edilmesini (Hayvanları Koruma Kanunu sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm işlemlerde "gönüllülerle iletişim kurulmasını" hükme bağlamıştır), görev ihmalinde bulunan başta "belediye başkanı" olmak üzere sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Denetim raporunun "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne de" gönderilmesini talep ediyoruz.
b) Bakımevinin, fiziki koşullar ile "tedavi ve bakıma ilişkin yönetim ve hizmet" açısından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine ve hayvan doğasına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz.
 
2. Bakım evinin fiziki koşulları, orada çalışan görevliler açısından da "toplum ve insan sağlığı" ve "iş güvenliği" açısından büyük sakınca oluşturmaktadır. Bu bağlamda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğümüfettişlerince bu bakım evinin denetlenmesini, soruşturma açılmasını, belediye hakkında idari işlem yapılmasını, bu koşulların oluşmasında büyük kusuru olan "belediye veteriner hekimi" için de "iş güvenliğinin ihlali" konusunda idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, en kısa zamanda "görevlilerin de hijyen ve iş güvenliğinin sağlanacağı koşulların" sağlanmasını talep ediyoruz.
 
3. Bu bakım evinin, "tedavi, kısırlaştırma, KAYIT, bakım, doğru beslenme (hayvanlar çoğu kez aç bırakılmakta) koşullarının" oluşturulması için Orman Su İşleri Müdürlüğünce denetlenmesini, bu denetimde Orman Su İşleri Müdürlüğünün gönüllülerin de bilgisine ayrıca baş vurup görüşme yapmasını, belediye hakkında idari işlem yapılmasını,  denetimin " 67 maddelik bakanlık denetim formu" ile yapılmasını talep ediyoruz.
4. Sorumluluğunda bulunan bakım evindeki bu ihmal ve büyük kusur nedeni ile, "belediye veteriner hekimi" hakkında  ayrıca soruşturma açılmasını, bu soruşturma süresince veteriner hekimin "geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasını", kusur bulunduğu takdirde "bakım evinde çalışmasının yasaklanmasını" talep ediyoruz.
 
Devlet sadece insanlar için değil, aynı zamanda doğa, çevre ve hayvanlar için de var olmalıdır.
GEREKÇE: Toplumumuz her gün "çocuğunu, eşini, annesini, babasını, kardeşini, komşusunu, akrabasını ÖLDÜREN"  insan haberleri ile sarsılmaktadır. Tüm devlet kurumları, bilmelidir ki, görev alanı ne olursa olsun, bu "şiddete" karşı da mücadele etmelidir. Bu mücadelenin en önemli enstrumanı ise "bizim sevgi ve dostluk öğretmenlerimiz olan" hayvanlara merhamet edilmesi, onların korunmasında toplumun dikkatinin çekilmesidir. Hem hayvanların hem de toplumun selameti açısından, hayvanların yaşam haklarını korumaya önem verilmelidir.
Müracaatımıza ilişkin 4982 bilgi edinme yasası ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini saygılarımla arz ederim.
 
İsim
TC Kimlik..
 

Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAKSINIZ?
1. Bulunduğunuz yerdeki "Valilik, Belediye, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini bulup KİME kısmına ekleyiniz. (to)
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez adresleri aşağıda hazır, onları  BİLGİ bölümüne ekleyiniz.(cc)
3. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı adresleri aşağıda hazır, onları da BİLGİ bölümüne ekleyiniz. (cc)
 
4. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, hayvanseverleri de
BİLGİ bölümüne ekleyiniz.

 

cross