1991'den Bugüne

Bayramda ve Cuma Namazlarında Hayvan Sevgisi ve Onlara Merhamet Etme ile ilgili VAAZ ve HUT


alt

KONU: Bayramda ve Cuma Namazlarında Hayvan Sevgisi ve Onlara Merhamet Etme ile ilgili VAAZ ve HUTBE verilmesi hakkında talebimiz;

 

Diyanet İşleri Başkanlığına,

İslam dinimize göre hayvanlara da acımak ve iyilik etmek gerekir. Peygamber efendimiz, (Merhametli olmadan imanlıolamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara degil, bütünmahlukata merhametli olmak gerekir ) buyurdu.(Taberani)

Eshab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, (Her canlı hayvanayapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu. (Buhari)

İslam dininin bu hükümlerine rağmen, %99 u müslüman olan bu toplumda hayvanlar en büyük işkencelere uğramakta,zehirlenip kıvranarak öldürülmekte, belediye bakım evlerinde ve sokaklarda aç ve susuz ölümlere mahkum edilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde, 1989 yılından bu yana ülkemizde ve yurt dışında, her yıl daha da artan bir ilgive katılımla kutlanan "Kutlu Doğum Haftası" etkinliklerinde, Bayram namazlarında ve Cuma hutbelerinde yüce dinimiz İslam'ın hayvanların korunmasına ilişkin kıyamete kadar geçerli hükümlerinin de yer almasını dilemekteyiz.

Hutbe ve vaazlarde yer alınmasını istediğimiz en önemli hususlar:

1. Hayvanların önüne bir kap su bir kap artık yemek konmasının, onlara merhamet ve şefkatle yaklaşılmasının islamdinimizin de bir gereği olduğunun yer almasını, 

2. Hayvanlara eziyet ve işkence edenlerin, onları dövüştürenlerin, zehirleyip öldürenlerin büyük günaha girdiklerininyer almasını,

3. "Hayvanları sevip korumada özen göstermenin" bir peygamber davranışı olduğunu, bu ahlak ile tüm insanlarınahlaklanması gerektiğini, hayvanlara işkence eden bir çocuğun büyüdüğünde aynı eziyeti insanlara da yapabileceğininanlatılmasını,

4. Bu hususlara ilişkin sayın Müftülerimizce aynı şekilde hutbe ve vaazlerde yer verilmesini

5. Diyanet Isleri Baskanlığınca ve Müftülüklerce, yazılı ve görsel basında hayvan haklarına ilişkin beyanat verilmesini·talep ediyoruz.

Müraacatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla· arz ederiz.

-- 


   

DAĞITIM...Başbakanlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Müftülükler, Basın kuruluşları
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

k 1.. Diyanet Işleri Başkanlığı Hayvan Hakları Genelgesi 31.08.2009 Tarihli:

T.C· BAŞBAKANLIK··· 

Diyanet İşleri Başkanlığı


Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Sayı: B.02.1.DİB.0.12.02-212.99-····················································· 31.08.2009

Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması

……….VALİLİĞİNE (İL MÜFÜTÜLÜĞÜ)

Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala’nin insanlara birer emanetidir. Bu emanetemerhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazıvatandaşlarımızın hayvan haklarına duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu husustayapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.

Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Prof. Dr. İzzet ER

Baskan a. Baskan Yardımcısı

DAĞITIM ...81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)merhamet
KİME:[email protected],

 [email protected],

 [email protected],

 [email protected]
cc
[email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 Muhlis AKAR ,
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],
 [email protected],

[email protected],

 [email protected],

 [email protected],

 [email protected],

 "[email protected]" ,

 "[email protected]" ,

 "[email protected]"
 

cross