1991'den Bugüne

Milli Eğitim Bakanlığına, Okul Müfredatlarına "Hayvan Haklarının" Konması Talebimiz.‏

Ne zaman hayvanlara karşı "çocukların yaptığı İŞKENCE veya ŞİDDET" olsa hemen HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN verilmeli diye konuşuyoruz. Fakat bunu sağlamanın yolu facebook yorumlarında yazmak değil, Milli Eğitim Bakanlığının dikkatini bu konuya çekmek ve okul müfredatlarına konulmasını sağlamak gerekli.
Milli Eğitim Bakanlığına olan "Hayvan haklarının müfredatı konması" talebimizi içeren YAZI ve en altında GİDECEK MAİL ADRESLERİ hazır olarak bilgilerinize sunuyoruz.
Lütfen katılım sağlayın, en yoğun biçimde. 

Bu yazıyı hazırlamak inanın 2 tüm günümü aldı diyebilirim. Bütün bakanlık sayfalarını inceledim, araştırdım. Bildiğimiz bir konu değil çünkü Milli Eğitim işleri. KATILIM SAĞLARSANIZ işe yarayacağına inanıyorum.
Bununla sadece çocuk şiddeti değil, büyüklerin de hayvanlara olan şiddeti ve işkencesi büyük ölçüde azalacaktır. Hayvanların su yemek kabını fırlatıp atan anne ve babalarına bu çocuklar uyarıda bulunacaklar. Yani çocukların duyarlı olması büyükleri de etkileyecektir. 


Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

Konu: Okul müfredatlarına "Hayvan Haklarının" konması talebimiz.


Milli Eğitim Bakanlığına,

Günümüzde ilkokul çocuklarına kadar inen şiddet, aile içi cinayetlerle de yoğunlaşarak devam ediyor.

Bunun en önemli göstergesi ise, "hayvanlara karşı vahşet ve işkencenin" önemli bir kısmının çocuk ve gençlerden gelerek artmasıdır. Böylesine vahim bir tabloya rağmen okullardaki eğitim ise "genç beyinlerin bilgi ile doldurulması"  olarak sürdürülüyor.

Maddi durumu iyi ailelerin çocukları kafaları okul bilgisi ile doldurulmuş, ama yaşamları "MARKA" kullanmak ve hoşça vakit geçirmeye yönelik durumdalar.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları ise aynı şekilde okul bilgileri ile doldurulmuş, ama "MARKA" özentisi ve daha iyi yaşama ulaşamamanın verdiği öfke ve tepki duyguları ile dolu durumdalar.

Toplumda ve eğitim çevrelerinde ki genel kanı, "zorlu yaşam koşullarında uyuşturucuya sığınan,  arkadaşını  darp eden, öğretmenini yaralayan, "paylaşma, acıma ve merhamet etme" duygularından yoksun,  hedefi  "para ve markalı yaşam" olan  bir NESLİN" geldiğidir.
Okul müfredatlarına, çocuklarda bu duyguları geliştirecek yöntem ve enstrumanlar mutlaka  eklenmelidir. Hayvanlara "merhamet ve yardım etme duygusu" ise toplumda vicdan ve paylaşım duygularını geliştirecek en önemli unsur ve eğitsel enstrumandır.

Bu bağlamda,
1. "Hayvan hakları, hayvan sevgisi ve hayvanlara yardım etme" konularının da  okullarda müfredatta yer almasını, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama görevi verilmiş olan Orman Su İşleri Bakanlığı ile yıl boyunca "hayvan hakları" konusunda müşterek okul dönemi ve yaz dönemi etkinlikleri yapılmasını talep ediyoruz.
2. MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programının 1 numaralı giriş yazısında birey  tanımı yapılırken sayılan özellikler içinde "insan haklarına saygılı" sözcüğü kullanılmıştır. Oysa saygı  sadece "insan hakları" ile sınırlı olmamalı, "hayvan hakları, doğa ve çevre hakları" da bu saygı  kapsamına alınmalıdır. Bu kavramların da  hazırlık programında yer almasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC Kimlik: 

Dağıtım: Başbakanlık, TBMM Çevre Komisyonu, TBMM Eğitim Komisyonu, Orman Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Etik Kurulu, Diğer Etik ve Sosyal Kurullar ve STK lar, Bakanlıklar, Basın Kuruluşları

YAZININ GÖNDERİLECEĞİ MAİL ADRESLERİ:[email protected]
Cc: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected], "[email protected]" <[email protected]>,[email protected][email protected], "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>,[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected], ahmet özyanık <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, istanbul <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, bimer <[email protected]>, Basbakanlik Kamu Gorevlileri Etik Kurulu <[email protected]>


cross