1991'den Bugüne

Belediyelerin yaralı, ağır, acil, kırıklı ve önemli operesyon gerektiren hayvanlar icin hizmet alımı

Sevgili Arkadaslar,

4 yillik mucadelemiz sonrasinda, Adana'da Veteriner Hekim Odasinin da bilgi ve destegi ile Yuregir Belediyesi, yarali, agir ve acil tedavi gerektiren ve kirik olan durumda olan hayvanlarin bakim ve tedavisi icin, veteriner klinikleri ile "hizmet alimi sozlesmesi" imzalamistir.
Bakimevleri yarali, agir ve acil durumdaki hayvanlara mudahale edecek kosullara sahip degildirler. Bu nedenle bu tur tedavi gerektiren ve hem mesai ici hem de mesai saatleri disinda vuku bulan acil durumlar icin TUM BELEDIYELERIN 24 saat hizmet veren kliniklerden, tipki insan sagliginda oldugu gibi HIZMET ALIMI yapmasi gereklidir.
Tum gonulluler lutfen bulunduklari yerlerde BELEDIYELERIN BOYLE BIR HIZMET ALIMI yapmasi icin ASAGIDAKI YAZIMIZI ORNEK ALARAK muracaat etsinler. Bu, belediyelerin ANAYASAL gorevidir ayni zamanda. Sadece belediyelere degil, ayni zamanda Orman Su Islerine ve Valiliklere de bu yaziları yollayarak gereğini talep edin.
Beni de cc yaparsaniz biz de FEDERASYON olarak devreye gireriz.
Sevgi ve Selamlarimla..
Nesrin Citirik

BELEDIYELERE MURACAAT icin ORNEK YAZI VE EKLERI
_________________________________________________

Konu: Yarali, acil ve hasta durumda olan sahipsiz hayvanların bakim ve tedavisinin belediyece saglanmasi

Belediye Baskanligina,
Sehrinizde "trafik kazasi geciren, yaralanmis, hasta ve acil durumu olan sahipsiz hayvanlar" maalesef sokaklarda aci icinde can vermeye terk edilmektedir.
Oysa, her belediyenin kendi bakim ve tedavi merkezini olusturmasi ve hem ahlaki ve insani boyutta hem de 5199 sayili yasa geregi, hasta, yarali, trafik kazasi gecirmis sahipsiz hayvanlara 24 saat boyunca mudahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 1 ve 4)
Acil durumu olan kanlar icindeki hasta hayvanlari kaderine terk etmek GOREV IHMALINE girer ve biz bundan boyle bu durumlarda, Icisleri Bakanligina bu gorev ihmalinden dolayi sorusturma acilmasi icin bas vuracagiz.
Bu baglamda:
1. Belediyeniz bunyesinde yarali ve kirikli, acil mudahale ve tedavi gerektiren hayvanlar icin, 24 saat  veterinerlik hizmeti ve tedavi kosullarinin oldugu HAYVAN HASTANESI acilmasini talep ediyoruz.
2. Eger boyle bir "hayvan hastanesi" belediyeniz bunyesinde olusturulamiyorsa, Veteriner Hekimler Odasi ile iletisim icinde, "yarali, acil ve hasta durumda olan hayvanların bakim ve tedavisi" icin ozel veteriner klinikleri ile "Tedavi Sozlesmesi"yapilmasini talep ediyoruz.
3. Adana Yuregir ilce belediyesince Veteriner Hekimler Odasi  ile iletisim kurularak ozel kliniklerle yapılan, ekte metnini sundugumuz  "tedavi sozlesmesinin" belediyenizce ornek alinmasini talep ediyoruz.
4. Sehrinizde kirikli olan kedi ve kopeklere nerede ve nasil mudahale yapildiginin tarafimiza bildirilmesini talep ediyoruz.
5. Sehrinizde mesai saatleri disinda hasta ve yarali ihbar geldiginde, bu hayvanlara nerede hangi veteriner hekimlerle mudahale ettiginizin tarafimiza bildirilmesini talep ediyoruz.
Muracaatimiza iliskin uygulamalarinizin neler olacagi, 4982 ve 3071 sayiliyasalar geregi kanuni suresi icinde bilgiler ve cevap verilmesini, aksi takdirde Basbakanlik Bilgi Edinme Merkezine sikayette bulunacagimizi bilgilerinize saygilarimla arz ederim.
Isim
Tc kimlik..
Dagitim: BIMER, Orman Su Isleri Bakanligi, Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Mudurlugu, Valilik,
Buyuksehir Belediye Baskanligi,  Kaymakamlik, Veteriner Hekimler Oda Baskanligi,  Orman Su
Isleri Mudurlugu, Ilce Belediyeleri, Kaymakamliklar
Ek... Belediyelerce uyulmasi gereken ILGILI KANUN MADDELERI
Ek....Adana Yuregir Belediyesince yapilan hizmet alimi sozlesmesi ornegi
________________________________________________________
EK 1...HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Kanun No. 5199        Kabul Tarihi : 24.6.2004
Genel Hükümler  BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve
uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet
çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.
Sahipsiz  hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması
için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî
sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen
ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu
kapsamda eşgüdüm  sağlanması esastır.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten
düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak
onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

________________________________

ASLININ AYNIDIR (Asli isteyene fakslanacaktir)
EK 2....YÜREĞİR BELEDİYESİ TEDAVİ SÖZLEŞMESİ
SOKAK HAYVANLARI TEDAVİSİ SÖZLEŞMESİ
Madde:1 sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme bir tarafta YÜREĞİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Diğer tarafta GÜNEY VET HİZ. HAY. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ne bağlı veteriner hekimleri arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde:2 Taraflara ilişkin bilgiler
Madde:2-1 İdarenin adresi
YÜREĞİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Yavuzlar Mh.4071 sk. No:4/ YÜREĞİR Tlf    :0.322 3225069
ALOZBITA: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:0.322.3213758 Fax:0.322 3225069
E-posta:www.yüreğir.bel.tr
Madde:2-2 Sağlık Kuruluşunun Adresi:GÜNEYVET  HİZ.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTD  Reşatbet Mh:4sok.no.26 Akıncılar apt.zemin kat SEYHAN ADANA
HİZMET ALINACAK  VETERİNER KLİNİKLERİ:
........................................
........................................

Madde:4-Tanımlar:
Bu sözleşmede geçen:
BELEDİYE:Yüreğir Belediye Başkanlığı
ZABITA:Yüreğir Zabıta Müdür ve Memurlarını
Veteriner Hizmetleri:Güneyvet Veteriner hizmetleri ile anlaşma sağlayan 8 veteriner hekimi tanımlar

Madde:5 Taraftarların Yükümlülükleri
Madde:5-1 Yüklenicinin Yükümlülükleri
a)Veteriner kliniği ruhsatını ibraz etmek

b)gerek hayvan koruma görevlileri ve gerekse hayvan koruma gönüllülerinden birinin belediyenin ilgili biriminde bir yetkilinin bilgisi dışında getirilen hayvanların bakım masraflarını karşılanmayacağını bilmek.

c)Yüreğir Belediye sınırları dışından getirilen hayvanların tedavi giderlerinin karşılanmayacağını peşinen kabul etmek.

d)Bölgemizden olduğunu teyit ettirmeden yapılan tedavi masraflarının karşılanmayacağına itirazı olmamak.

e)Mesai saatleri dışında olduğundan Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünde yetkili ve görevli personele ulaşılamadığı takdirde yaralanmanın bölgemizde vuku bulduğuna ait tutanak düzenlemek ve hastane görevli personeline  tutanakla teslimini sağlamak için Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 321 37 58 veya 321 61 61  nolu telefonlarından  zabıta ile irtibatı sağlamak.

f)Güney veteriner hizmetleri ltd.şti. ne bağlı olarak çalışan veteriner hekimlerin isim,adres,telefonlarını belediyeye bildirmek.

g)Belediyenin yetkili birimi ve personelinin bilgisi dahilinde kliniğe sevk edilen hayvanların tedavilerine nerede ve nasıl devam edileceğine sorumlu Veteriner Hekim ile Belediye Veteriner Hekiminin kosultasyonla karar vermesine
..
h)Kısırlaştırma operasyonu ,gün içi normal muayene,kuduz,parazit vb. aşılar Büyük şehir Belediyesi Hayvan barınağı rehabilitasyon merkezinde yapıldığından bunlar için ücret taleb edilmeyecektir .

i)Tedavi masrafları Adana Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlenen fiatlar üzerinden %30 indirim yapılarak  faturalandırılması ( Oda Yönetim kararı alınması zorunludur).

j)Tedavi edilecek kedi ve köpeklerin polikliniğine naklini sağlamak ,tedavisi biten hayvanları geri getirme
k .
k)Mesai saatleri içinde Belediye Veteriner Hekimi  tarafından sevki uygun görülen vakaların tedavisini  yapmak.

ı)Mesai dışında hafta sonunda hayvanların nakillerini sorumlu kliniğe naklini (sorumlu Veteriner Hekimler tarafından ) sağlamak.

Madde:5-2 Yüreğir Belediyesinin Yükümlülükleri
a)İrtibat için Zabıta Müdürlüğüne ait 0 322 321 37 58-321 61 61 nolu telefonların hazır durumda olmasını sağlamak.

b)Olay yerine hemen ulaşabilecek Zabıta memuru bulundurmak.

c)Veteriner kliniğinden gelen vaka ile ilgili her türlü tetkik,reçete ve faturayı incelemek evrakların tam ve eksiksiz olması halinde fatura tarihinden itibaren yasal süre içinde ödemeyi yapmak.

Madde:2-3:Her iki taraf madde 2-1 ve 2-2 de belirtilen adreslerini tebligad adresi olarak kabul etmişlerdir.Adres değişiklikleri usulune uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ,ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır.

Madde:3 işin tanımı:
a)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz,sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin mesai saatleri dışında hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması nedeniyle acil müdahale gerektiren hallerde bakım ve tedavilerinin hizmet alımı yoluyla yapılmasını sağlamak .
b)Bu hizmet alımı işi sadece Yüreğir Belediyesi sınırları içinde yaşayan sahipsiz  kedi ve köpekler için geçerlidir.

c)Adana ilinde acil hizmet veren 24 saat açık resmi kurum olmadığından  mesai saatleri dışındaki açığın bu antlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak.

Madde:6- Anlaşmazlıkların Çözümü:
Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Adana mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde:7-Fesih:
Tarafların bu protokoldeki yükümlülükleri yerine getirmemesi veya ihmal etmesi halinde tek taraflı fesih hakları vardır .Ayrıca tarafların karşılıklı mutabakatı ile her zaman bu sözleşmeye son verilebilir .
Madde:8-Yürürlük
Bu sözleşme imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve BİR YIL süreyle geçerlidir.
Madde:9
İş bu sözleşme dört sayfa dokuz maddeden ibaret olup  16.08. 2012 tarihinde imzalanarak 1(bir)’er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.
GÜNEYVET VETERİNER.HİZ
İMZA


cross