1991'den Bugüne

Veteriner Hekimler Birligine "VETERİNER ŞİKAYETİ" ornek yazi, yonetmelik maddeleri ile

Sevgili Arkadaslar,
Bundan boyle PETSHOP larin sorumlusu Veteriner Hekimleri, Belediye Bakimevlerinde calisan ve yoneticisi olan Veteriner Hekimleri, Hayvanat Bahceleri ve Uretim Ciftliklerinin sorumlusuveya calisani olan Veteriner Hekimleri haklarinda sorusturma
acilmasi icin "Veteriner Hekimler Birligi Merkez Konseyi Baskanligina" sikayet edecegiz.
Asagida ornek yazi var. Bu yaziyi ve ekindeki  "Turk Veteriner Hekimleri Birligi Hizmetlerinin Yurutulmesine Ilskin Uygulama Yonetmeligini" COK COK dikkatle okuyunuz.
Ornek yaziyi, sikayetinizi de ekleyerek ve durumunuza
uyarlayarak daha once dogrulamasi da yapilmis olan TUM ADRESLERE yollayiniz.

Unutmayin, daracik kafeslerde kopeklerin satildigi ve en kotu kosullarda
uretildigi petshoplar ve uretim ciftliklerinde,
Hayvanlarin aclik ve susuzlukla, beton hucrelerde kar ve yagmur altinda,
yazin da sicaga mahkum olduklari BELEDIYE BARINAKLARINDA,
Ayilarin, aslanlarin kucucuk beton odalarda zulum gordukleri Hayvanat Bahcelerinde,
Yunuslarin hapsedildigi "eglence!!" havuzlarinda,
Anadolu'da, hayvanlarin ilac tasarrufu icin uyusturulup yari baygin
gomulmesinde,
Kisaca hayvana zulum olan her yerde VETERINER HEKIMLER var.
(Gorevini layiki ile yapan tum veteriner hekimlerimizi bu tanimdan istisna tutuyorum, onlara gercekten saygilarimi sunuyorum.) 
Belediye baskanlarini ikna ettigimizde bile "engel" olarak VETERINER
HEKIMLER cikiyor, bunu hepimiz sayisiz defalar yasadik, yasiyoruz.
Bu meslek grubunun yasa ve etik kurallara uygun hale gelmesini
ancak
bagli olduklari en yuksek kurum yani VETERINER HEKIMLER BIRLIGI saglayabilir.
Hata yapan tum veteriner hekimleri lutfen SIKAYET EDELIM.
Lutfen, karsilikli tartismalar, kavgalar sorunu cozmuyor.
Yasal yollari sonuna kadar kullanirsak, kendi meslek kuruluslarindan bunlara
uyari, disiplin sorusturmasi, cezalar gelirse, bu ornek teskil edecektir.
Tum yazilarinizi bizimle paylasin. Gerekli durumlarda biz de HAYTAP olarak
yazilariniza destek verecegiz.
Selam ve sevgilerimle.... Nesrin Citirik/ HAYTAP/ DOHAYKO
_________________________________________

ORNEK SIKAYET YAZISI
Konu: Sikayete konu veteriner hekim hk yonetmeligin 120 maddesi geregince konsey
tarafindan sorusturma acilmasinin saglanmasi talebimiz
Veteriner Hekimler Birligi Merkez Konseyi Baskanligina,

Veteriner Hekim ......................'nin sorumlulugunu yuruttugu belediye bakimevi, hayvanlarin yasaya tamamen aykiri kotu kosullarda bulundugu, cogunlukla ac ve susuz olduklari, yine yasa geregi olan tibbi bakim ve tedavinin yapilmadigi bir olum kampi halindedir. (Burada yasanan baska sorun veya sikayet varsa onlari da yazacagiz, bunu UNUTMAYIN)
Birliginizin web sitesinin basinda "Dunyanin en saygin, omur boyu yuksek ahlak ve sorumluluk gerektiren, Veteriner Hekimligi Mesleginin uyeleriyiz " cumlesi bulunmaktadir.
Oysa Veteriner Hekimler Odasi uyesi de olan bahse konu veteriner hekim, yasalara, etik degerlere ve mezuniyetinde ettigi "Veteriner Hekim Andina" aykiri bir meslek ve gorev anlayisi icindedir. (http://veteriner.uludag.edu.tr/kitap/veteriner_hekim_andi.pdf)
"Turk Veteriner Hekimleri Birligi Hizmetlerinin Yurutulmesine Ilskin UygulamaYonetmeliginin" asagidaki maddelerine aykiri durum olmasi nedeniyle, bu yonetmeligin120. maddesinin (b) sikkina uygun olarak Merkez Konseyinizce, sikayetimize konu veteriner hekim hakkinda  "Oda Yonetim Kurulunca" sorusturma acilmasinin saglanmasini talep ediyoruz.
Muracaatimiza iliskin 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimla arz ederim.
Isim, Tc Kimlik no.
Dagitim: BIMER, Icisleri Bakanligi, Orman ve Su Isleri Bakanligi, Tarim ve Hayvancilik
Bakanligi, Valilik, Turkiye'de ki Veteriner Hekim Odalari, Belediye Baskanligi,
Valilik HKK Uyesi Kurumlar, Basin Kuruluslari
EK.. 1. Muracaatimiza dayanak olmak uzere "Turk Veteriner Hekimleri
Birligi Hizmetlerinin Yurutulmesine Ilskin Uygulama Yonetmeligi"
2. Sikayetimize iliskin yazi ve fotograflar.
http://www.tvhb.org.tr/?p=1066
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
"Hayvanların saygı görme hakları"
MADDE 57
(1) Odalar, Paris UNESCO tarafından 15/10/1978 tarihinde resmen
ilan edilen Hayvan Hakları Bildirgesinde bildirilen hayvanların saygı görme haklarına,
hayvan onuruna aykırı davranış ve bütün hayvanların, insanlarca gözetilme,
bakım ve korunma haklarıyla bağdaşmayan her türlü işkenceye karşı çıkar.
Hayvanlara işkence yapanlar hakkında kanunî işlem uygulanır.

(2) Her oda kendi bölgesinde hayvanlara işkence yapılmasına göz yuman ya da
işkenceye karışan veya vasıta olan veteriner hekimleri kovuşturup haysiyet
divanına gönderir. Oda haysiyet divanları bu iddiaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Kanun, hukukun genel ilkeleri ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin Meslekî
Etik Kuralları ışığında özenle inceler ve gerek gördüğü işlem ve girişimleri yapar.
16) Görevli olduğu kurumlar ve meslek organlarınca kendilerine verilen görevleri
yapmamak, verilen göreve özen ve ivedilik göstermemek,
18) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
19) Görevine ve iş sahiplerine ilgisiz kalmak,
22) Görev mahallinde uygulanması gereken usul ve esaslara aykırı
davranmak"
SEKİZİNCİ BÖLÜM Deontoloji Meslek yemini
MADDE 62 – (1) Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını
almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi
veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak
Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği
bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini
ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği
andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan Hakları
Bildirgelerini de göz önünde bulundururlar.
Meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınma
MADDE 64 – (1) Veteriner hekim, mesleğini doğrulukla icra etmek ve
onu yüceltmekle yükümlü olup, meslekî faaliyetleri dışında da meslek
onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır.
MADDE 118 – (1) Soruşturmaya yetkili merciler şunlardır:
a) Oda üyesi veteriner hekimler hakkında soruşturma yapmaya Kanunun
34 üncü maddesi gereğince her odanın yönetim kurulları yetkilidir.
MADDE 120 – (1) İlgili hakkında soruşturma;
a) Bildirim veya yakınma,
b) Merkez Konseyinden gelen bildirim,
c) Oda yönetim kurulunca gerek duyulması,
üzerine kendiliğinden yapılır.
Bildirim veya yakınma
MADDE 121 – (1) Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin
Merkez Konseyine veya odaya başvurması ve hakkında bildirimde
bulunduğu veteriner hekimi ve bu Yönetmeliğin kapsadığı diğer
kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
(2) Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada
bulunan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirim yapılan veya
yakınılan kişinin kimliği, yakınmanın veya bildirimin konusu, maddi
olaylar, bildirim günü, varsa konuyla ilgili kanıtları içeren Merkez
Konseyi veya oda yönetim kurulu üyelerinden biriyle bildirim veya
yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanak
tutulması zorunludur.
(3) Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya ve Merkez Konseyine verilecek
yazıyla yapılır. Bu yazı yukarıdaki hususları içermelidir. Aksi hâlde yakınmayı
veya bildirimi yapan kişiden bu hususlar Merkez Konseyi veya oda yönetim
kurulları tarafından sağlanmalıdır.
(4) Kimliksiz, adressiz ve imzasız bildirim veya yakınmalar işleme konmaz.
Kendiliğinden soruşturma
MADDE 122 – (1) Merkez Konseyi, bildirim veya yakınma olmadan da
Kanuna, bu Yönetmeliğe ve Birlik yetkili organlarınca çıkarılan deontoloji
ve etik kurallara aykırı hareketlerin varlığı hâlinde, ayrıca; mesleğin,
meslektaşlarının, odaların ve Birliğin onur ve itibarını sarsıcı her tür eylem,
beyan ve yayında bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında
ilgili odaca soruşturma açılmasını isteyebilir.
Disiplin cezası vermeye yetkili merciler
MADDE 126 – (1) Oda haysiyet divanları; Kanunun 41 inci maddesinin
(a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı cezaları vermeye divanı yetkilidir.
Onaylama ve karar
MADDE 128 – (1) Oda haysiyet divanı, hakkında kovuşturma yapılan
veteriner hekim için Kanunun 41 inci maddesine göre uygun gördüğü
ceza kararını, 35 inci maddeye göre üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır.
Oylamada eşitlik hali mevcutsa başkanın verdiği oy yönünde karar alınmış sayılır.
cross