1991'den Bugüne

Belediyeye: VETERİNER HEKİM olmadan hayvan toplanması yasaya aykırıdır.

Sevgili Arkadaşlar,

Geceleri belediye ekipleri CİNAYET İŞLEMEYE çıkıyorlar, hepimiz biliyoruz. Gece bir kuytu köşe bulup uyuyan gariban hayvanları, AHLAKSIZCA öldürüyorlar. Bunu bir ölçüde önlemek için,belediye başkanlıklarına, "başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle hayvan yakalanmasının yasaya aykırı olduğunu, aksi takdirde şikayette bulunacağınızı" içeren bir yazı yazar ve bu konuya dikkat çekerseniz, toplama ekiplerinin "GECE CİNAYETLERİNİ DE" büyük ölçüde önlemiş olursunuz.
Unutmayın, önemli olan yasa maddeleri değil, bunların devlet kurumları tarafından uygulanmasını sağlamaktır. En kesin hükümler içeren maddeler bile uygulanmazsa bir fayda sağlamaz.
Büyük ölçüde hayvanları uyuşturucu tüfekle yakalıyorlar. Bu nedenle ekipler, hangi saat olursa olsun başlarında veteriner hekim olmadan toplama yapamazlar.
Bu konuda ki talep ve uyarınızı Belediyelere, şikayetlerinizi ise illerde valiliklere ve Orman Su İşleri Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlıklara yapınız.
Selam ve sevgilerimle... Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı
ÖRNEK YAZI:
________________________________________
Belediye Başkanlığına,
Hayvanları Koruma Kanunu UygulamaYönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın" hükme bağlandığı açıkça görülmektedir.
Bu bağlamda aşağıda kii sorularımıza madde madde net ve açıklayıcı cevaplar  verilmesini talep ediyoruz:
1. Belediyeniz toplama ekipleri "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulmuşlardır, bu eğitime ilişkin yazılı belge ve kayıtların tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.
2. Belediyenizde yakalamalarda kullanılan "uyuşturucu tüfek" var mıdır? Eğer varsa, uyuşturucu tüfek ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir, isimlerinin ve çalışma saatlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
3. Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
Yukarıdaki taleplerimize 4982 ve 3071 kanuni suresi icinde net bilgiler ve cevap verilmesini, aksi takdirde Basbakanlik Bilgi Edinme Merkezine şikayette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, imza TC numarası...
Dagitim: BIMER, Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Mudurlugu, Orman ve Su İşleri Bakanligi Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları. Veteriner Hekimler Odası, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları
Ek..5199 sayili yasanın Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi

Ek 1.
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
cross