1991'den Bugüne

Kaymakamliga:Denetim elemani gorevlendirmesi ve bakim merkezi denetimi talebi

Konu: Mulki idarelerce olusturulmasi gereken "denetim elemanlari" calismasi ve bakim merkezi denetimi talebimiz..

..................Kaymakamligina,

5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununda, kanunun uygulanmasini saglamak icin Mulki Idarelerce uygulanmasi  gereken "Denetime Iliskin Usul ve Esaslar" asagidaki maddelerde acikca belirtilmistir. 

"MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

"MADDE 44 (2) Bu programla; yıl icinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve isletmelerde yapılacak denetim sıkligi ve denetimde gorevlendirilecek personel ile personel arasındaki gorev bolumu belirlenir"

"MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir"

Bu maddeler geregince,

1. Ilcenizde Denetim Elemani gorevlendirilimis midir? Gorevlendirme yapilmissa 2009 yili icindeki denetime iliskin faaliyetlerinin tarafimiza bildirilmesini talep ediyoruz.
2. Gorevlendirme yapilmamissa acilen gorevlendirme yapilmasini ve 2010 yili calisma planlarinin tarafimiza bildirilmesini talep ediyoruz.
3. Ilcenizde "Belediye Gecici Bakim Evi" varsa, Denetim Elemanlarinizca orada 5199 sayili kanun yonetmeliginde bulunan:
"a. Ikinci Bolum 22. maddesi "Gecici bakimevlerinin calisma usul ve esaslari,
b. Ikinci Bolum 23. maddesi "Gecici bakimevlerinde bulunmasi gerekli asgari birimler,
c. Ikinci Bolum 24. maddesi "Gecici Bakimevlerinde aranacak sartlar" maddelerinde detayli olarak belirlenmis olan hususlara gore denetim yapilmasini ve raporun tarafimiza iletilmesini talep ediyoruz.
4. Ilcenizde "Belediye Gecici Bakim Evi" yoksa, Denetim Elemanlarinizca rapor tutulup valilik makamina ve bakanliga bildirilmesini, belediye hakkinda yasa geregini yerine getirmeyerek gorev ihmalinde bulunmaktan dolayi  sorusturma acilmasini talep ediyoruz.
Sorularimiza iliskin 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bilgi ve cevap verilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimizla arz edriz.
ISIM
IMZA

Dagitim: BIMER, Icisleri Bakanligi Mahalli Idareler Genel Mudurlugu, Milli Parklar Doga Koruma Genel Mudurlugu, Siyasi partilarin genel merkezlerinde belediyelerden sorumlu genel baskan yardimcisi, Valilik, Kaymakamlik, Belediye Baskanligi, Il Ozel IdareGenel Sekreteri,  Valilik Il Genel Meclisi Baskanligi, Il Cevre Mudurlugu, Hayvan Koruma Platformlari,


Ek... Ilgili YasalarHAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar

Denetime tabi kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler
MADDE 40 – (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denetime tabi olan kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ev ve süs hayvanı satışını yapan işletmeler.
b) Geçici hayvan bakımevleri, hayvan konuk evleri, hayvanların bakıldığı pansiyon ve oteller.
c) Hayvan müşahede yerleri, hastaneler, klinik ve poliklinikler.
ç) Ev ve süs hayvanı üretim tesisleri.
d) Hayvan eğitim yerleri.
e) Hayvanat bahçeleri ve doğa parkları.
f) Evinde, işyerinde veya arazisinde hayvan besleyen kişi veya kişiler.
g) Kurban satış ve kesim yerleri.

Yetkili birim

MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

Yıllık denetim ve izleme programı

MADDE 44 – (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır.
(2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir.
Bildirim

MADDE 45 – (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim yapılması zorunlu değildir.

Kimlik kartı
MADDE 46 – (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik kartları geri alınır.

İzleme-denetleme formu
MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.

Denetim tutanağı
MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir

cross