1991'den Bugüne

ORNEK YAZILAR: Kuduz cikmadan onlem ve ciktiktan sonra gorev ihmali icin sorusturma talep yazilarimi

                                                    Sevgili Arkadaslar,
           Eger bir il veya ilcede KUDUZ cikmissa, hemen cok acilen oradaki tum ilgili kurumlar hakkinda sorusturma acilmasini isteyecegiz. Gorevlilerin gorev ihmallerinin bedelini kopekler olerek odemeyecek. Sayisiz yerde bu yazilarla KUDUZ SONRASI ITLAF denilen CINAYETLERI durdurduk. Gerekli durumlarda bizi de telefonla devreye sokabilirsiniz.
           Bunu yaptiginizda oldurme konusunda geri adim atiyor belediye ve Hayvan Sagligi Zabitasi Komisyonu uyeleri kurumlar.
           Genel tabirle onlara MEYDANI BOS BIRAKMAYALIM ki canlarimizi kolayca yok etmesinler.
           Asagida ekinde yasa maddeleri ile kuduz sonrasi gorev ihmalden dolayi sorusturma istegimizi iceren ORNEK YAZI var, lutfen saklayin, ekli kanun maddelerini dikkatle okuyun ve mantigini anlayarak yazin gerekli durumlarda. En altta ise KUDUZ CIKMADAN KURUMLARI goreve davet eden yazi var aciklamali olarak, onu da lutfen okuyun simdiden kurumlara yollayin.
                                 Selam ve sevgilerimle... nesrin/ HAYTAP/  DOHAYKO

1. KUDUZ CIKTIKTAN SONRAKI GOREV IHMALDEN DOLAYI ILGILI KURUMLAR HAKKINDA SORUSTURMA ISTEMI YAZISI:
 
 Konu… Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Gorev ihmalinde bulunan yetkililer hk sorusturma istemi                                              
 
                                               Valilik Yuksek Makamina,
                 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2007 yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Genelgesi” gereği, kuduz gibi hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU gorevidir.
                Sehrinizde İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun kuduza karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler alma konusunda etkili ve yeterli çalışmalar yapmamasi neticesinde KUDUZ hastalığı çikmistir. 
                1. Kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış olan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunundaki  Madde 1, Madde 17, Madde 30, Madde 36 ve bu kanunun yönetmeliğinin Madde 1, Madde 44 ve Madde 89 ve Madde 91 de belirtilen hükümlerin yerine getirilmesinde görev ihmali bulunan komisyon uyeleri hakkında "Gorev ihmalden" sorusturma acilmasini talep ediyoruz.
                2. Belediye Veteriner Isleri Muduru hakkinda gorev ihmalden sorusturma acilmasini talep ediyoruz.
                3. Il Cevre Mudurlugu hakkinda gorev ihmalden sorusturma acilmasini talep ediyoruz.
                4. Il Tarim Mudurlugu hakkinda gorev ihmalden dolayi sorusturma acilmasini talep ediyoruz.
                5. Ilinizde bulunan sahipsiz hayvanlarin asilanip kisirlastirilip alindiklari yere birakilmasi konusunda gerekli kurumlarin olusturulmasi ve uygulanmasini talep ediyoruz.
      
                Ayrica karantina suresince "tek bir hayvanin oldurulmesi" halinde valiliginiz hakkinda suc duyurusunda bulunacagimizin bilinmesini istiyoruz.
               
                Muracaatimiza iliskin  4982 sayılı ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
                                                       Nesrin Citirik
                                 HAYTAP Hayvan Haklari Federasyonu Baskan Yardimcisi

TC Kimlik.. 13230091212
 
Dağıtım.. BIMER, TBMM Çevre Komisyonu Baskanligi, Orman ve Su Isleri Bakanligi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Il Emniyet Mudurlugu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Il Tarim Mudurlugu, Il Cevre Mudurlugu, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma  Platformları

Ek.. 3285 sayılı yasanın ilgili maddeleri
EKLİ KANUN MADDELERİ..
HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU KANUN BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar
Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlamaktır.
Madde 2 - Bu Kanun:
a) Hayvanların sağlığını korumaya,
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,
Dair hükümleri kapsar.
Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları
Madde 17 - a) Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması hükümet veteriner hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner hekimler tarafından yapılır.
b) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.
c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya hükümet veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim
Mahalli idarelerin yükümlülüğü
Madde 30 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yükümlüdür.
KANUN İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri
Kuduz hastalığında alınacak tedbirler
Madde 36 - Kuduza yakalanan hayvan tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edilir, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak üzere müşahade altında tutulabilir.
Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediye, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu hususta gerektiğinde mahalli zabıtadan yardım istenir.
Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarla yapılacak müşterek çalışma esasları Bakanlıkça tespit edilir.
http://www.kkgm.gov.tr/kanun/3285.html
b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen kamuda veya serbest çalışan veteriner hekimleri,

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ
YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Aşı ve İlaç Uygulamaları
Madde 44- 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen hastalıklardan birinin çıkışında hastalıkla mücadele, tedavi ve koruma amacı ile aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni tarafından yapılır.
Hastalık tehlikesi görülen yerlerde veya evvelki yıllarda hastalık çıkmış mahallerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. Bakanlıkça verilen programı uygulamayan serbest veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri hakkında 3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİK ALTINCI BÖLÜM
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim Mahalli İdarelerin Yükümlülüğü
Madde 89- İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.
Tarım Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çıkan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, malzeme ve taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılmasında zaruret olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için mülki idare amirine ihtiyaç bildirir. Mülki idare amirleri, özel idare ve belediyelerin mali imkanları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekilleri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz vakalarında mali imkan, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek mecburiyetindedir.

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları
22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ;'( Resmi Gazete 3 Ağustos 1998 Sayı: 23422)
Madde 91- Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere il, ilçe ve köylerde hayvan sağlık zabıtası komisyonu kurulur.
İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında belediye başkanı, ticaret ve ziraat odaları başkanları, il sağlık müdürü, il jandarma komutanı, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanından'
İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe jandarma komutanı, merkez sağlık ocağı tabibi, Bakanlık ilçe müdürü, hükümet veteriner hekimi ve ziraat odası başkanından;
Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; hükümet veteriner hekimi başkanlığında köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya koruyucusundan, teşekkül eder.
Bu komisyonların toplanma ve karar alma usulleri ile görevleri şunlardır:
a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklardan birinin çıkışında hükümet veteriner hekiminin düzenlediği hastalık çıkış raporu üzerine veya Bakanlık il/ilçe Müdürünün teklifini görüşmek için başkan tarafından derhal toplantıya çağrılır.
b) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar hükümet  veteriner hekimince denetlenir.
c) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerini tatbik eder.
d) 3285 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yazılı hastalıklar sebebi ile itlaf edilecek hayvanların kıymet takdiri için kurulan komisyona, hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden biri, başkan tarafından görevlendirilir.
e) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu mahallince yapılması mümkün olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir.

_________________________________________________________

2. KUDUZ CIKMADAN TUM BELEDIYELERE ONLEM ALINMASI ICIN YAZILACAK YAZI:

Sevgili Arkadaslar, Yaklaşık 10 gündür arkadaşlarımla birlikte, 3285 sayılı yasayı uygulamakla yükümlü olan başta Tarım Bakanlığı olmak üzere devletin diğer kurumlarını, KUDUZA KARŞI KORUNMA AMAÇLI etkili çalışmalar yapmaya, daha doğrusu kanunun gereği olan çalışmaları yapmaya MECBUR etmenin yollarını arıyoruz.
Gerek 3285 sayılı kanun ve gerekse bu kanunun yönetmeliğinin İLGİLİ maddelerini ayırıp toparladık.
Onun dışında, en altta sizin de göreceğiniz gibi, belediyeler ve özel idareler, İl Tarım Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar ile oluşturulacak HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYONLARININ, hastalık çıkmadan korunma tedbirleri konusunda AMİR HÜKÜMLERİ uygulama mecburiyeti var.
Kuduz çıkmadan, valiliklere yazı yazarak, kuduz çıkmasının görev ihmaline gireceğini, kuduz çıkması halinde SUÇ DUYURUSUNDA bulunacağımızı, ilgili kanun ve yönetmeliğin maddelerine atıfta bulunarak anlatacağız.
Kuduz lafını duydukları anda ÖLDÜRELİM diye haykıran görevliler, haklarında soruşturma açılacağını öğrenecekler. Bu bir ölçüde KUDUZ için aşılama çalışmalarının başlamasını sağlayacaktır.


Sayı, tarih…2.12.2007
Konu… Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET

Valilik Yüksek Makamına 

3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2007 yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Genelgesi” gereği, kuduz gibi hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak üzere İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU oluşturulması gereklidir.

Olusturulan İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları ise, kuduza karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler alma konusunda etkili ve yeterli çalışmalar yapamakta, ancak  KUDUZ çıktıktan sonra toplanip ve 10 km içindeki sahipsiz hayvanların ÖLDÜRÜLMESİ kararını almaktadirlar.

ÖLDÜRME kararını bu kadar kolay almak ve kuduzla mücadeleyi sahipsiz zavallı hayvanların KATLEDİLMESİ olarak görmek, çağdışı, insanlık dışı ve ahlak dışı bir yaklaşımdır.

Bu komisyon acilen toplanıp bu konuda çalışan gonullulerin de görüşlerini de değerlendirmeye alarak, KUDUZUN önlenmesi için 3285 sayılı kanun yönetmeliğinin 89. maddesinde belirtilen mahalli idarelerin ve  tüm kurumların koordinasyonunu sağlayarak CİDDİ BİR AŞILAMA çalışması başlatılmasını sağlamalıdır.

Bir köpeğin gün içinde 20-30 km içinde sürekli hareket halinde olması gerçeğine rağmen, hala daha KUDUZA KARŞI önlemi 10 km içindeki gariban hayvanları  ÖLDÜRMEK olarak gören belediye ve vaililik ilgili müdürlükleri, başta aşılama olmak üzere TEDBİR alınması konusunu göz ardı etmektedirler.

Kuduz çıkması durumunda GÖREVLİLER HAKKINDA üst makamlarca soruşturma açılması, kuduza karşı ÖLDÜRMEYİ tek önlem olarak gören görevlileri daha ciddi çalışmaya yöneltecektir.

İlgili kurum ve komisyonlarca koruma çalışmalarının yapılmaması neticesinde KUDUZ hastalığının çıkması halinde, kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış olan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunundaki  Madde 1, Madde 17, Madde 30, Madde 36 ve bu kanunun yönetmeliğinin Madde 1, Madde 44 ve Madde 89 ve Madde 91 de belirtilen hükümlerin yerine getirilmesinde görev ihmali bulunan tüm görevliler hakkında SUÇ DUYURUSUNDA bulunacağız.

Bu bağlamda, komisyonun ne zaman toplanacağı, konuya ilişkin gonullulerin görüşlerinin dikkate alınıp alınmayacağı ve yasa gereği olan kuduza karşı alınacak önlemler konusunda 4982 sayılı ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

ISIM VE IMZA

Dağıtım.. BIMER, TBMM Çevre Komisyonu Baskanligi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ............. İl Jandarma Alay Komutanlığı, Il Emniyet Mudurlugu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  ilce Belediye Başkanlığı, ...... İl Sağlık Müdürlüğü, Il Tarim Mudurlugu, Il Cevre Mudurlugu, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma  Platformları

Ek.. 3285 sayılı yasanın ilgili maddeleri

EKLİ KANUN MADDELERİ..

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU

KANUN BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlamaktır.
Madde 2 - Bu Kanun:
a) Hayvanların sağlığını korumaya,
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,
Dair hükümleri kapsar.
Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları
Madde 17 - a) Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması hükümet veteriner hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner hekimler tarafından yapılır.
b) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.
c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya hükümet veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Hastalıklarla Mücadele ve Denetim
Mahalli idarelerin yükümlülüğü
Madde 30 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yükümlüdür.

KANUN İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri
Kuduz hastalığında alınacak tedbirler
Madde 36 - Kuduza yakalanan hayvan tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edilir, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak üzere müşahade altında tutulabilir.
Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediye, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu hususta gerektiğinde mahalli zabıtadan yardım istenir.
Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarla yapılacak müşterek çalışma esasları Bakanlıkça tespit edilir.
http://www.kkgm.gov.tr/kanun/3285.html
b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen kamuda veya serbest çalışan veteriner hekimleri,


HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Aşı ve İlaç Uygulamaları

Madde 44- 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen hastalıklardan birinin çıkışında hastalıkla mücadele, tedavi ve koruma amacı ile aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni tarafından yapılır.
Hastalık tehlikesi görülen yerlerde veya evvelki yıllarda hastalık çıkmış mahallerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. Bakanlıkça verilen programı uygulamayan serbest veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri hakkında 3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİK ALTINCI BÖLÜM
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim Mahalli İdarelerin Yükümlülüğü
Madde 89- İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.

Tarım Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çıkan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, malzeme ve taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılmasında zaruret olan personel giderlerinin ve akaryakıt bedelinin bütçe imkanlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için mülki idare amirine ihtiyaç bildirir. Mülki idare amirleri, özel idare ve belediyelerin mali imkanları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekilleri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz vakalarında mali imkan, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak etmek mecburiyetindedir.

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları

22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ;'( Resmi Gazete 3 Ağustos 1998 Sayı: 23422)
Madde 91- Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere il, ilçe ve köylerde hayvan sağlık zabıtası komisyonu kurulur.
İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında belediye başkanı, ticaret ve ziraat odaları başkanları, il sağlık müdürü, il jandarma komutanı, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası başkanından'
İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe jandarma komutanı, merkez sağlık ocağı tabibi, Bakanlık ilçe müdürü, hükümet veteriner hekimi ve ziraat odası başkanından;
Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; hükümet veteriner hekimi başkanlığında köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya koruyucusundan, teşekkül eder.
Bu komisyonların toplanma ve karar alma usulleri ile görevleri şunlardır:
a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklardan birinin çıkışında hükümet veteriner hekiminin düzenlediği hastalık çıkış raporu üzerine veya Bakanlık il/ilçe Müdürünün teklifini görüşmek için başkan tarafından derhal toplantıya çağrılır.
b) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar hükümet  veteriner hekimince denetlenir.
c) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerini tatbik eder.
d) 3285 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yazılı hastalıklar sebebi ile itlaf edilecek hayvanların kıymet takdiri için kurulan komisyona, hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyelerinden biri, başkan tarafından görevlendirilir.
e) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu mahallince yapılması mümkün olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir.

cross