1991'den Bugüne

Valilik Makamına: İnsanların bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ olmasın, Belediye Bakım evleri denetlensin..


Konu: Bayram tatilinde bakım merkezinde görevli personel ve yemek durumuna ilişkin bilgi talebimiz...

Valilik Yüksek Makamına,
Her yıl bayram tatillerinde belediye bakım evlerinde görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye yemek ve su vermemesi nedeni ile hayvanlar günlerce AÇ ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "Insanların Bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ" olmaktadır.
Bu bayram tatilinde bu insanlık ve İslam dışı felaketin belediye barınağında olmaması için, Valiliğiniz bünyesinde ilgili tüm kurumlarla toplantı yapılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesini, belediyelerin yazılı olarak ikaz edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek "Hayvan Hakları Denetim Elemanlarınca" bayram boyunca bakım evlerinde denetim yapılmasını talep ediyoruz.
Bu bağlamda, valiliğinizce yapılacak toplantıda belirlenecek olan belediyenin çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:
1. Arefe günü ile birlikte 9 gün sürecek olan bu bayramda bakım merkezinde kaç görevli çalışacaktır? Hangi saatler arasında orada bulunacaklardır?
2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekiminiz tarafından ve nasıl yapılacaktır ve bakım evinde ki hastalık-yaralanma olayları için hangi veteriner görevlendirilecektir ve bu veteriner hekime nasıl ulaşılacaktır?
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Barınakta yeterli yemek bulunacak midir?

4. Basın kuruluşları da bayramda barınakları ziyaret edecektir. Basın mensuplarına hangi yetkili bilgi verecektir?
5. Aileler çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur?
Bu hususların Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve Kaymakamlıklarca görevlendirilecek hayvan hakları denetim elemanlarınca bayramda denetlenmesini, yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Isim, soyisim, TC kimlik, Adres...

Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları grup ve platformlarına, STK lara...

 


bayramfelaketi

cross