1991'den Bugüne

Valiliklere "Denetim elemanlarinca" mevcut bakim merkezlerinin denetim talebi, yasa ekli olarak

Sevgili Arkadaslar,

Mevcut Belediye barinaklari ve merkezlerinin kotu kosullarinin duzelmesi icin, yasada yer alan hukmu ile, il ve ilcelerde olusturulan “denetim elemanlarinca” denetim istenmesini talep eden yazilari lutfen bakim  merkezi olan tum sehirlerdeki valiliklere ve dagitim listesindeki tum kurumlara yollayin.

Il Cevre Mudurlukleri denetimlerini maaselef “bastan savma” yapiyorlar.

Denetimlerin yasalara uygun olmasi icin baski yapalim.

Selam ve sevgilerimle             nesrin/ HAYTAP/DOHAYKO

_________________________________________________________

 

 

Konu: Ilinizdeki mevcut Gecici Bakimevinin yonetmelik maddelerine gore denetlim elemanlarinca denetlenmesi

 

........................Valiligine

"5199 Sayili Hayvanlari Koruma Kanunu Uygulama Yonetmeligi" sahipsiz hayvanlarin rehabilite edildigi Gecici Bakimevlerinin Calisma usul ve esaslarini belirlemistir.
Ilinizde bulunan belediyeye ait, yasadaki ismi ile gecici bakimevinin asagida ekte sundugumuz Hayvanlarin Korunmasina Dair Uygulama Yonetmeligince olusturulan "denetim elemanlarinca" denetlenmesini talep ediyoruz.

Bu yonetmelikte bulunan:
1. Ikinci Bolumunun 22. maddesi "Gecici bakimevlerinin Calisma Usul ve esaslari",
2. Ikinci Bolumunun 23. maddesi "Gecici bakimevlerinde bulunmasi gerekli asgari birimler",
3. Ikinci Bolumunun 24. maddesi "Gecici Bakimevlerinde aranacak sartlar" maddelerinde detayli olarak belirlenmis olan hususlara gore tek tek denetim yapilmasini talep ediyoruz.

Denetim elemanlarinca yapilacak denetimin genel gorunum ve kosullara gore degil, kanunun uygulama yonetmeligine gore yapilmasini, gerek hazirlanan raporun ve gerekse belediyeye olan uyarilarin veya yasal yaptirimin tarafimiza 4982 ve 3071 sayili yasalar geregi bildirilmesini emir ve musaadelerinize saygilarimizla arz ederim.

 

Isim, Imza...

 

Dagitim.. BIMER, Cevre ve Orman Bakanligi, Cevre ve Orman Bakanligi Doga Koruma Milli Parklar Genel Mudurlugu, Valilik Makami, Belediye Baskanligi, Hayvan Koruma Platformlari, Ilgili Basin Kuruluslari

Ek 1 ...Uygulama Yonetmeligi

TC Kimlik Numarasi....

Adres.....

__________________________________________________________________

 

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

 

İKİNCİ BÖLÜM


Denetime İlişkin Usul ve Esaslar


Denetime tabi kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler
MADDE 40 – (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denetime tabi olan kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ev ve süs hayvanı satışını yapan işletmeler.
b) Geçici hayvan bakımevleri, hayvan konuk evleri, hayvanların bakıldığı pansiyon ve oteller.
c) Hayvan müşahede yerleri, hastaneler, klinik ve poliklinikler.
ç) Ev ve süs hayvanı üretim tesisleri.
d) Hayvan eğitim yerleri.
e) Hayvanat bahçeleri ve doğa parkları.
f) Evinde, işyerinde veya arazisinde hayvan besleyen kişi veya kişiler.
g) Kurban satış ve kesim yerleri.

Yetkili birim
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

Yıllık denetim ve izleme programı
MADDE 44 – (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır.
(2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir.


Bildirim
MADDE 45 – (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim yapılması zorunlu değildir.


Kimlik kartı
MADDE 46 – (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik kartları geri alınır.


İzleme-denetleme formu
MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.


Denetim tutanağı
MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.

 

cross