1991'den Bugüne

Il HKK nin Egitime yonelik gorevleri

Sevgili Arkadaslar,

Asadiga 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun Uygulama Yonetmeliginde Il Cevre Mudurluklerinin gorevleri var. Oncelikle bunu dikkatle okuyun.

Il Hayvan Koruma kurullarinin egitime yonelik faaliyetler yapmasina iliskin 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanundaki 16. Maddenin “g” bendini dikkatle inceleyin.

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri

MADDE 16.

g) Hayvan sevgisi,  korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,

Bu maddeye iliskin gonullulerle isbirligi halinde calismalar yapmak, projeler uretmek ve bunu Il Hayvan Koruma Kurullarina sunmak, ekteki gorevleri iceren yonetmeligin 5. Maddesi “f” bendinde goreceginiz gibi  Il Cevre Mudurluklerinin gorevidir.

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
Gerek okullarda yapilmasi gereken egitim calismalari ve gerekse topluma yonelik standlar, TV programlari, sunular, afisler, bilbordlar  vs lerin hazirlanmasi, panellerin duzenlenmesi Il Cevre Mudurluklerince HKK lara katilan tum kurumlar tarafindan yaptirilmasinin saglanmasi hususlaridir.
Bunlari Il Cevre Mudurlukleri vasitasiyla “yasanin verdigi mecburiyetler” olarak gundeme getirin. Bu calismalar ne belediyelerin ne de diger kurumlarin hayvanlar icin lutfettikleri “lutuflar” degildir. Bunlar yasa geregidir, kurumlardan “yalvarip dilemiyoruz”. Kurumlardan yasal gorevlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz.
Bunu unutmayin.
Lutfen bu yaziyi saklayin, uyesi oldugunuz tum gruplara dagitin.
Selam ve sevgilerimle…
Nesrin/ HAYTAP/DOHAYKO


5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığından:

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar
İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,

c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,

ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,

d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,

e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,

h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla,

i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle görevli ve sorumludur.

cross