1991'den Bugüne

Erdek Belediyesi Hayvan Bakımevinde Belediyenin görev ihmalinden dolayı haklarında soruşturma açılma

alt

KONU:Erdek Belediyesi Hayvan Bakımevinde Belediyenin görev ihmalinden dolayı haklarında soruşturma açılması talebimiz,

T.C Balıkesir Valiliğine,
Bilgi ve gereği için;Orman ve Su İşleri 3.Bölge Müdürlüğü, İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
    Erdek Belediyesi Hayvan Bakımevine tarafımızdan yapılan ziyarette hayvanların ''pislik, sefalet ve açlıkla mücadele ettikleri'' ekli raporda da belirtildiği gibi görülmüştür. Önceki ziyaretlerimizde de karşılaştığımız aynı manzaralardan dolayı yaptığımız görüşmelerde belediye başkanı ile bu sorunlar konuşulmuş ve acilen giderilmesi talebinde bulunulmuştur.

             İvedilikle giderilmesi gereken eksiklikler belediye yetkilileri tarafından dikkate alınmadığı gibi bakımevindeki hayvanlar ''su ile ıslatılmış kuru, küflü bayat ekmek ve kokmuş tavuk kemikleri yemeye mahkum edilmiştir.'' EK- Görseller

Bakımevindeki zemin yetersizliği ve yanlışlığı ile kanalizasyon (pis su gideri) eksikliğinden dolayı temizlik sırasında biriken pis sular, gerek personelin sağlığı gerekse bakımları için bulunan hayvanların sağlığı ve hijyeni açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bakımevinden çevreye (zeytinliklere) yayılan pis temizlik suları çevre sağlığı için de büyük tehdit oluşturmaktadır.

             Bu bağlamda;

             - İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Erdek Belediyesi ve bu duruma neden olan yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını,

             - İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bakımevinde İnsan Sağlığı açısından ortam şartlarının denetlenmesini ve Erdek Belediyesi hakkında görev ihmalinden dolayı adli işlem başlatılmasını,

             - Orman ve Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yasal kriterlere, kanun ve yönetmelikte yer alan "maddelere" uygun olarak ciddi ve yasal temelli denetim yapılmasını,

             - Hayvan hakları açısından bakımevinde bulunan 170 köpek için; belediyeye hayvan başına belirlenen miktardan idari para cezası uygulanmasını,

             - Orman ve Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Çevre Sağlığı açısından da ayrıca denetleme yapılmasını talep ediyoruz.

             Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

_________________________________________________

EK

Erdek Raporu

           Tarafımızdan yapılan bakımevi ziyareti sırasında birçok uyuz, hasta, açlık ve pislikle mücadele eden hayvana rastlamamız dışında bakımevi genelinde daha önceden de birçok kereler yapılması konusunda ısrarla üzerinde durduğumuz iyileştirmeler Erdek Belediyesi yetkilileri tarafından maalesef ki hiçbiri dikkate alınmamış ve uygulanmamıştır

           Önceki bakımevi ziyaretlerimizde ve belediye başkanı ve yardımcısı ile yaptığımız birebir görüşmelerimizde de belirttiğimiz, belediye yetkilileri tarafından defalarca düzeltilmesi konusunda verilen sözlerden sonra gördüğümüz ve tespitinde bulunduğumuz bakımevi eksiklikleri aşağıda madde madde tekrar belirtilmiştir;

           1- Temizlik yapılsa bile bozuk olmasından dolayı içlerine pislik ve su biriken, mikrop oluşturan bölmeler ve bakımevi genelindeki zeminlerin yenilenip, beton dökülmesi,

           2- Giren ve çıkan hayvanların kayıtlarının tutulması, kayıt defteri oluşturulması,

           3- Tedavi gören hayvanların bulundukları kafeslerde uygulanan tedavi, tedavi tarihi ve kullanılan ilaçlarının gösterildiği hasta dosyaların oluşturulması,

           4- Bölmelerin temizliği sırasında pis suların oluşturduğu mikrop yuvası göletlerin ortadan kalkması, hayvanların ve çalışan personelin sağlıklarının tehlikeye girmemesi için bölümlere giderler yapılması,

           5- Kanalizasyon ve alt yapı eksikliğinden dolayı çevre zeytinliklere giden bakımevinin pis sularının çevre sağlığını tehdit etmesini önlemek adına çalışma yapılması,

           6-Veteriner teknikeri alınması ve yeterli olmayan personel sayısının arttırılması,

           7- Günde 1 öğün verilen ve hayvanların sağlığını tehdit eden tavuk kemiği ve küflü, bayat ekmek yerine kuru mama alımı yapılması,

           8- Bölmelerin ilk kabul, preoperatif , postoperatif bölümler ile ırk, büyüklük ve durumlarına göre hayvanlara göre düzenlenmesi,

           9- Büyük olan bölmelerin bölünerek daha az sayıda köpeklerin yaşayabileceği hale getirilmesi,

           10- Üzerleri açık bölmelerin yazın güneşten, kışın yağmur ve kardan korunması için gölgelik yapılması, rüzgar alan cephelere branda vb ile koruma yapılması,

           11- Kulübelerin altına ve önlerine palet konulması, üzerlerinin gölgelikle kapatılması,

           12- Acil ilaç ve tıbbi malzeme alımı ve klinik bölümünün uygun şartlara getirilmesi gerekmektedir.

           Bunların giderilmesi sağlansa da bakımevinin bulunduğu yer ve inşasındaki yanlışlıklar nedeni ile hem hayvanların refahı hem de gönüllü ve ziyaretçilerin gelip gitmesi (çalışanlarda buna dahil) oldukça zor olmaktadır. Kışın kar nedeni ile yolların kapanması ve buraya gidebilecek hiçbir toplu taşıma ve özel aracının bulunmaması hayvanların göz göre göre ölümüne neden olmaktadır ve olacaktır.

           Bu nedenle bakımevinin şehre yakın, ulaşımı kolay, düz bir alanda yeniden oluşturulması gerekmektedir. Alt yapısı ve bakımevi oluşturma şartları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliğine belirtilen maddelere uygun olarak hazırlandığı takdirde hem hayvanların refahı ve güvenlikleri, hem de görevli personelin sağlık ve çalışma şartları çok daha uygun hale gelebilecektir.

___________________________________________________________

Haytap Onur Kurulu Bşk.           Haytap Başkanı    
 Prof.Dr. Mirat Gürol                   Nesrin Çıtırık  

                               

 

Marmara Koord.                Haytap Temsilcisi
Mesut Sivri                       Arzu Nazan Kulluk
__________________________________________________________________
EK: Görseller;

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt________________________________________________________________

 

 

Gönderilecek Adresler;
[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected].tr[email protected]
[email protected],[email protected],bö[email protected]
[email protected][email protected],
l[email protected][email protected],
 

 

 

 
cross