1991'den Bugüne

Yaralı yaban hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin yapılması

Tarih.. 05.11.2012

Konu..Yaralı yaban hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin yapılması hk

ADANA VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA

Leylek, şahin, , baykuş ve buna benzer yaban hayatının hayvanları herhangi bir şekilde yaralandıkları zaman, barınağa getirilmekte ve dar kafeslerde, uygun olmayan koşullarda tedaviye alınmaktadırlar.

Acilen yaralı ve bakıma muhtaç olan yaban hayvanlar için bir rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin yapılması gerekmektedir.

Daha önce defalarca konu, tarafımızdan dile getirilmiş olmasına rağmen olayın ciddiyeti anlaşılmamış ve yasaya aykırı ortamların oluşmasına sebep olmuştur.

Halen Büyükşehir belediyesi hayvan barınağında yaralı şekilde leylekler,şahin ve baykuş vardır. Bu kuşların koruma altına alınması gerekmektedir

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

NESRİN ÇITIRIK

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

Adana Valiliği İl Hayvan Kurulu Üyesi

DOHAYKO Genel Sekreteri


Dağıtım..Adana Orman ve Su işleri il Müdürlüğü , Adana Büyükşehir Belediyesi ,

Tlf: 0.322.4562040

Adres…Kurtuluş Mah. Şinasi Efendi Cad. Osman Koloğlu Apt.No.23/ 1 Seyhan/ADANA


 

cross