1991'den Bugüne

15 Subat/ POSTA/ Biz ve Onlar/ Ana yazi: Valimizin standimizi ziyareti‏

Sayın Valimize bir kez daha şükran...

Toplumda şiddet ilkokullara kadar inerken, cinayetler aile içinde işlenmeye başlamışken, eğer farkındaysanız en çaresiz canlılar olan hayvanlarımızın hakları da, bu "şiddete karşı sevgi" olarak yükselmeye başladı. Bilinçli ve vizyon sahibi insanlar ve yöneticiler, şiddetin önlenmesinin sadece kanunlarla mümkün olamayacağını görerek, çocukların ve toplumun yüreğine "merhamet ve şefkat" tohumlarının ekilmesi gerektiğini görüyorlar artık. Bu tohumların ekilmesi ve yeşermesinde ise, hayvanlara merhamet ve onların yaşam haklarının oğretilmesinin önemini, toplumsal yapıyı iyi tanıyan din görevlileri, eğitimciler ve yöneticiler  iyi biliyorlar. Adana'mız bu konuda şanslı bir şehir ve tabii ki bizler ve hayvanlarımız da...
Özellikle Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coş'un bu konuda ki samimi ve içten duyarlığı bizleri çok mutlu ediyor. Toplumun tüm kesimlerine özellikle mağdur ve muhtaç durumda olanlara hizmet ve destek götürmeyi şiar edinmiş olan, bağlı tüm kurumları da bu konuda talimatlandıran Sayın Valimiz, canlı zincirinin en zayıf halkasını koruyan bizleri de unutmuyor.  En son,
Adana'da TÜYAP tarafından Çukurova Belediyeler Birliği, Makine ve İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubeleri işbirliğiyle düzenlenen 'İnşaat, Isıtma-Soğutma ve Kent Fuarı'nı ziyaretinde, büyük devasa firmaların içinde bizim naçizane DOHAYKO Standımızı da heyeti ile birlikte ziyaret etti. "Bir Kulube Bir Can" kampanyamızın afişleri önünde kendisini bilgilendirdik. Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kazım Barışık'tan 20 şer tane kulube isteğimizi, Sayın Valimizin huzurunda talep ettik. "Evet" dediler. Umutla bekleyeceğiz. Mersin'in hayvanların yaşam hakkının farkında bile olmayan Belediye Başkanı ve Sayın Valisine umarız bu görüntüler de bir örnek teşkil eder. Bu çaresiz hayvanları yaşadıkları dramların farkına varır, onları Mersin Belediyesi Bakımevinde ki hücrelerinden kurtarırlar.

Değerli Valim Hüseyin Avni Coş, 
Çaresiz hayvanlarımız adına vekaleten, kendi adımıza asaleten size şükran, size sevgi ve size saygılarımızı sunuyoruz. İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısının zatıalinizin başkanlığında toplanması halinde, kalan teferruat sorunların da çözüm bulacağına bütün kalbimizle inanıyoruz.


cross