1991'den Bugüne

İstanbul Hayvan Hakları Derneği - Prof. Dr. Mirat Gürol

alt

İstanbul Hayvan Hakları Derneği (İstanbulDer) Kuruluş Bilgisi;

İstanbul Hayvan Hakları Derneği (İstanbulDer), 39 ilçede gerek makro düzeyde kurumsal ve gerekse saha çalışmalarını sürdürmek üzere Prof Dr Mirat Gürol başkanlığında kurulmuştur.  34 yıl Amerika'da akademisyenlik ve yöneticilik yapan Prof. Gürol, "Chair Professor" olarak görev yaptığı California State Üniversitesinden "Emeritus Professor" olarak ayrılmış ve 6 yıldır Gebze Teknik Üniversitesinde akademisyenliğine devam etmektedir. (Biyografisi ektedir)
Prof Gürol aynı zamanda Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucu Kurul üyesidir. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu başkanlığını da üstlenecek olup kuruluş çalışmalarını da bizzat yürütmektedir.
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Nesrin Çıtırık başkanlığında kurulmuştur.
Ege Hayvan Hakları Federasyonu kuruluşu yakın zamanda tamamlandıktan sonra, 3 federasyonun bir araya gelmesi ile Hayvan Hakları Konfederasyonu kurulacaktır.
İstanbulDer, öncelikle tüm ilçelerdeki hayvan haklarına ilişkin sorunları bir bütün olarak ele alıp, Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere resmi kurumlar ve tüm ilgili diğer kurumlar ile iletişim halinde, gerek yasal ve mevzuat boyutunda ve gerekse kurumsal topluma yönelik eğitsel makro çalışmaları sürdürmeyi hedeflemektedir.
Belediyelerin bakım evleri, sokaklarda ve atıldıkları ormanlarda yaşam savaşı veren sahipsiz hayvanlar, petshoplar, üretim çiftlikleri, hayvanların eğlence olarak kullanıldıkları işletmeler, yaban hayvanları, avlanan hayvanlar, çiftlik hayvanları ve sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere tür ayırımı yapmadan tüm hayvanların yaşam hakkını korumak ve geliştirmenin yanında, ayrıca, mevcut tüm STK lar ve gönüllüler ile iletişim içinde  güç birliği sağlanması İstanbulDer' in ana amaçlarındandır.


Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Nesrin Çıtırık
Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucu Kurul Üyesi
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Mirat D. Gürol

ODTÜ’den Kimya Mühendisliği  lisansı, ODTÜ ve University of North Carolina –Chapel Hill’den (UNC) Master dereceleri ve UNC’den Çevre Bilimleri ve Mühendisliği konusunda doktora aldıktan sonra 17 yıl Philadelphia’da Drexel Üniversitesi ve 13 yıl San Diego’da California State Üniversitesi’nde (SDSU) akademisyenlik,  program kuruculuğu ve yöneticilik yapmıştır. Son olarak “Chair Professor”  olarak vazife yaptığı SDSU’ dan “Emeritus Professor” olarak ayrıldıktan sonra  son altı yıldır Gebze Teknik Üniversite’sinde akademisyenliğe devam etmektedir.  Çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji konularında yayınlanmış 80 makalesi, 23 ödülü, 3 uluslar arası, bir ulusal  patenti  ve 100 ün üstünde uluslararası teknik sunumu bulunmaktadır.

Şu ana kadar 13 doktora ve 36 Master öğrencisinin tez hocalığını yapmış  ve araştırmaları aralarında U.S. National Science Foundation,  U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Departmment of Defense ve TÜBİTAK da olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurumlarca desteklenmiştir. “American Institute of Chemical Engineers”, “American Society of Civil Engineers”, “American Chemical Society” ve “Association of Environmental Science and Engineering Professors “yanısıra yedi  profesyonel derneğin üyesidir. Halen seçildiği California  Bilim ve Teknoloji Konsey üyeliği devam etmektedir. Doktorasını aldığı UNC’de çevre bilimleri ve mühendisliği konusunda doktora alan ilk kadın olmasının yanısıra  ABD ülke çapında çevre bilimleri ve mühendisliği  konusunda Profösör derecesi almış olan ilk kadındır.

Gürol, ABD’de sürekli olarak yaşadığı 34 yıl içinde Philadelphia bazlı TAFSUS (Turkish American Friendship Society) nin değişik yıllarda başkanlığını, sekreterliğini ve saymanlığını yapmasının yanısıra Washington D.C. de ATAA (Assembly of Turkish American Associations) Pensilvanya,  New Jersey ve Delaware eyaletlerini kapsayan bölge başkanlıkları hizmetlerinde bulunmuştur. California’da görev yaptığı 2000 li yıllarda ise eski Sovyetlerden sürüldükleri için bölgeye mecburi göçmen olarak getirtilen Ahıskalı Türk ailelerin  cemiyete adaptasyonu konusunda programlar geliştirmişi ve yerel devlet kurumlarınca uygulanmasını sağlamıştır. İçlerinde WWF, Greenpeace, PETA, ASPCA, IWAF, WSPA ve IRC’ nin de bulunduğu çeşitli doğa, hayvan ve mülteci konularında çalışan dernekleri çeşitli şekillerde desteklemiştir.

cross