1991'den Bugüne

1.GÖNÜLLÜ Çalışma ve SORUNLAR için İLK GENEL YASAL BİLGİLENDİRME, TÜM LİNKLER ile

alt
 

Sevgili Arkadaşlar,

Sadece "önlerine yemek vererek, hastaları veterinere götürerek, bakım evlerine gidip temizlik bakım işlerine yardımcı olarak, sahiplerinin sorumsuzluğu nedeni ile terk edilmiş hayvanları yeni sorumsuz sahiplere verip günü kurtararak" hayvanları koruyamayız. Bunların yanında kurumsal çalışmalar da yapmalıyız.

Hayvanları gerçek anlamda korumanın BİRİNCİ yolu yasalar, mevzuat ve uygulamalar konusunda BİLGİLİ olmak ve gerek resmi kurumlar ve gerekse toplum katmanları ile yoğun iletişim içinde olmaktır.  

İKİNCİ yolu ise hayvan hakları savunucuları ile iletişim kurulup, dernek olunmasa bile, güç birliği oluşturup, "grup, topluluk, hareket" adı altında EKİP çalışması yapmaktır.

Bu bağlamda aşağıda ki  adım adım belirlenmiş olan YAPMANIZ GEREKENLERİ lütfen ÇOK DİKKATLE okuyunuz. 

Bunların hepsi olmasa da, konumunuza uygun bazı maddelerin uygulanması bile, bulunduğunuz yerde belediyeler, kurumlar ve toplum üzerinde daha güçlü olarak hayvan haklarını savunmanızı sağlayacaktır. 
Unutmayın "BİLGİ İKTİDARDIR" ve "İLETİŞİMİN" mucizevi gücü vardır. 
Ve yine unutmayın "Tek parmak bir çakıl taşını bile kaldıramaz".

Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucu Kurul Üyeleri adına

Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

 

HAYVANLARI İŞKENCE VE ZULÜMDEN KURTARMAK İÇİN Gönüllü ve STK lara LOBY ve Halkla İlişkiler Çalışmaları , Temel YASAL Bilgilendirmeler,

                                               A- ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

l. Öncelikle www.haykonfed.org sitesi detaylı olarak incelenerek hayvan hakları konusunda genel bilgilere ulaşılacak. Yasal bilgilendirme ve STK lara öneriler sayfaları da dikkatle okunarak kanunlar ve mevzuata hakimiyet sağlanacak. Ayrıca, www.dohayko.org sitesi de özellikle bakım evlerinin taşıması gereken özellikler ve sitenin sol tarafındaki "Şiddete Karşı Sevgi" ve diğer eğitim etkinlikleri için incelenecek.

2.Facebook, Twitter ve intstagram'da sayfalar açılarak sosyal medyanın itici gücü kullanılacak. Aynı şehirdeki başka hayvan korumacı veya gönüllüler ile yüz yüze veya internet ortamında iletişim kurulup, "dernek, grup, platform veya hareket" adı altında ekip olunarak yazışmalar ve müracaatlar bu isim altında yapılacak.

3. Belediyenin, eğer varsa bakım evi ziyaret edilip koşulları incelenecek. Bakım evi yoksa belediyenin sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunun çözümünde nasıl bir yol izlendiği sorgulanıp, yanlışlar için şikayette bulunulacak. Bakım evi yoksa, Orman Su İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçilip, yazışmalar ile geçici bakım evi oluşturulması sağlanacak. Bakım evi olmayan belediyenin hayvan toplaması yasaya aykırı olduğu iç için, Orman Su İşleri Müdürlüğü ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) dan İş Güvenliği için müfettiş gönderilmesi istenecek ve toplama yapan elemanlar ve toplama emrini verenler için görevi kötüye kullanmaktan valiliğe yazı yazılarak şikayette bulunulacak. 

4. Bakım evi var ve koşuları kötü ise, Rehabilitasyon Merkezinin resimleri çekilip durum belirlenecek. Orman Su İşleri İl Müdürü ile Bölge Müdürü ziyaret edilip durum anlatılıp denetim istenecek, Valilik ve İl Hayvanları Koruma Kuruluna dilekçe verilecek. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne baş vurulacak. Bakım evi koşulları için ayrıca "İş Güvenliği ve Sağlığı" için SGK dan ve Halk Sağlığı Başkanlığından denetim istenecek. Toplama ekibi için de aynı kurumlardan denetim istenecek. Bütün bu bilgileri ulaşıldıktan sonra oradaki tüm sorunlar ve çözümleri, MEVCUT DURUM ve hemen altına YAPILMASI GEREKENLER şeklinde bir HAYVAN HAKLARI DURUM RAPORU çıkartılacak.

5. İl merkezi veya ilçede iseniz, valilik, belediye, orman su işl müdürlüğü, kaymakamlık, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, emniyet, jandarma, ulusal ve yerel basın kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kuruluşu, Halk Sağlığı Müdürlüğünün mail, faks, tel ve posta adresleri bulunacak. Bir adres bilgi dosyası oluşturulacak.

6. Valilik adresleri bulunurken Il Hayvan Koruma Kurulu uyesi olan butun resmi kurumlarin tum adresleri bulunacak. Valiliklerde ozellikle Il Mahalli Idareler mudurlugunun, belediyelerde ise Teftis Kurulunun, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğünün adresleri bulunacak. Ayrıca Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu üyesi olan kuruluşların da (jandarma, sağlık müdürlüğü vs) bilgileri temin edilecek.

7. Bu bilgilerin yanında partilerin  il veya ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ile yönetim kurullarının iletişim bilgileri bulunacak. 
8. Belediye meclis baskani ve meclis üyelerinin, valilik il genel meclisi başkan ve üyelerinin iletişim bilgileri sağlanacak. Orman Su İşlerinin bağlı olduğu vali yardımcısının isim ve bilgileri öğrenilecek. 
9. O ilin milletvekillerinin iletişim bilgileri sağlanacak. 
10. O ilde varsa Kent Konseyi uyesi olan STK larin hepsinin  iletisim bilgileri bulunacak.

                                              B- ZİYARETLER ve KAMUOYU OLUŞTURMA FAALİYETLERİ

11. Ticaret ve sanayi odaları, iş adamı dernekleri, esnaf  odaları, BARO ve tabipler birliği gibi önemli STK ların iletişim bilgileri de bulunup bunlara ziyaretler yapılacak.  
12. O ildeki veteriner hekimler odası yönetim kurulunun tüm bilgileri alınacak, başkan ve yönetim kurulu ziyaret edilip, hem bakım evindeki hem de sokaklardaki hayvanların sorunları anlatılıp çözüm önerileri için destek istenecek. Oda üyesi veteriner hekimler de ziyaret edilip bakım evini ziyaret etmeleri istenecek. Bakım evlerinin hemen hemen hepsinde operasyon koşulları oluşmadığı için, belediyenin "operasyon gerektiren ve özellikle kırıklı vakalarda" özel veteriner hekimlerden "hizmet alımı" yapmasının sağlanması için odanın da görüşmeler yapması istenecek. 
13. O ildeki BARO Hayvan Hakları Komisyonunun bütün bilgileri alinacak. Baro baskani ve komisyon ziyaret edilip, yasam hakkı konusunda destek ve birlikte çalışma ve destek istenecek. Baronun eğer varsa bakımevini ziyaret etmesi istenecek.
14. İl veya İlçe Müftüsü mutlaka ziyaret edilecek, camilerde hocaların konuya ilişkin vaaz vermeleri talep edilecek. Camiler ve kuran kursları dolaşılarak görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılacak. Broşürler bırakılacak. (broşür için bize baş vurabilirsiniz) 
15. İl veya İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Karakollar, Jandarma komutanlık ve Karakolları ziyaret edilecek. Karakolların "hayvan severlerle vatandaş arasındaki sorunlarda" ve gerekse "hayvana kotu muamelede" 5199 sayılı yasa maddelerini ve hayvan severlerin yasal haklarını bilerek işlem yapması, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunları valilik makamına bildirmesi talep edilecek. TCK kapsamına giren (ateşli silahla hayvan öldürmek, sahipli hayvana zarar vermek vs) durumlarda ise yasanın titizlikle uygulanması istenecek. Ayrıca karakollara 5199 sayılı kanun için bilgi verilmesi istenecek. Karakolların köpek ve horoz dövüşü, hayvana işkence ve kötü muamelede istihbari çalışmalar yapmaları ve duyarlı olmaları istenecek. Emniyet Çocuk Şubesi ve Toplum Destekli Polis Müdürlüğü de ziyaret edilerek çocuklara yönelik suç önleme programlarında hayvana yapılan işkence ve kötü muamelenin de suça eğilim belirtisi olarak kabul edilmesi ve bu konuda çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalar yapılması istenecek. 
14. Bütün ulusal ve yerel görsel ve yazılı basın bilgileri, haber portallerinin ileştiim bilgileri sağlanacak. Tüm basın kuruluşları ziyaret edilerek tanışılacak ve genel durum hakkında bilgiler verilecek.   
15O ildeki veya ilçedeki matabaalar ve reklam ajansları tespit edilip ziyaret edilecek, broşür afiş ve basımlarında ücretsiz basım istenecek. Bilboardları belediyelerden kiralayan firmalar ile de temas kurulup görsellerin bilboardlarda ücretsiz olarak konması istenecek.   
16Okullar ziyaret edilecek, okullarda hayvan koruma klüplerinin oluşturulması, duvar gezeteleri yapılması, varsa barınağın ziyaret edilmesi, belediye başkanlarının hayvanların yaşam haklarına ilişkin ziyaret edilmesi, bir kap yemek bir kap su kampanyasının çocuklarca da yapılması istenecek. www.dohayko.org sitesinin sağ tarafında "Şiddetten Sevgiye" konulu etkinlik incelenip, bunun okullarda uygulanması sağlanacak.
17. Üniversite varsa rektör veya dekanlar düzeyinde ziyaret edilecek, kampüste hayvannların yaşam haklarına ilişkin öğrenci gruplarının kurulması, ve hayvanların korunmasına ilişkin talepler dile getirilecek, afiş ve broşürlerin panolara konması istenecek. 
18. Büyük alışveriş merkezleri yöneticileri  ziyaret edilip eğitim ve tanıtım standları kurulması, onların merkezlerinde afişler asılması konusunda işbirliği ve yardım istencek. 
19. Muhtarlar mutlaka ziyaret edilecek, muhtarlıklara afişler asılacak, broşürler bırakılacak ve muhtarların da belediyeye "kısırlaştırma, bakım ve tedavi merkezleri" kurulması için talepte bulunmaları istenecek. Barınakların durumu anlatılacak, toplanması istenen hayvanların bakımevlerinde ölümlere mahkum olduğu veya dağa taşa atıldığı anlatılacak. Sorunun yanında çözümün de parçası olmaları istencek.
20. Basın kuruluşları yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılacak, konu çözümü ile birlikte basına taşınacak. Basına da HAYVAN HAKLARI DURUM RAPORU bırakılacak. 
21Partiler, il genel meclis uyeleri ve belediye meclis üyeleri ziyaret edilecek. Bu ziyaretlerde durumu anlatan HAYVAN HAKLARI DURUM RAPORU bırakılacak. 
22. Vali,  Orman Su İşleri Müdürü, Belediye Başkanı ve Sağlık Daire Başkanından randevu alınacak, DURUMU RAPORU onlara da verilecek. Belediyenin alt birimlerinde çalışan ilgili görevlile de ziyaret edilip tanışılacak ve insani boyutta iletişim kurulacak. 
23İl Hayvan Koruma Kurulu üyesi kuruluşların müdürleri, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu üyesi kuruluşların müdürleri ziyaret edilecek.  
24. Belediye ziyaretlerinde özellikle BESLENME ODAKLARININ kurulması, operasyon gerektiren özellikle kırıklı vakalar için özel veteriner kliniklerinden hizmet alımı yapılması, afiş ve broşürlerin bastırılması, bilboardlara mesaj içeren görsellerin konması gibi eğitsel temelli çalışmaların da yapılması istenecek. Bunların hayvanları koruma kanununda yer aldığı vurgulanıp, yasal zorunluluk dile getirilecek. Ayrıca, yine yasada 7 yerde balediyelerin ve orman su işleri müdürlüklerinin gönüllülerle iletişim halinde çalışmalarının hüküm olarak yer aldığı vurgulanıp, işbirliği istenecek. 
Bu ziyaretlerde, tamamen bilgiye dayalı sorun ve çözüm önerileri anlatılıp destek istenecek.  

Yukarıda yazdığımız maddeler ile, LOBY ve HALKLA İLİŞKİLER ile kamuoyunun desteğinin sağlanıp idari mekanizmaların harekete geçirilmesi sürecini içermektedir. 
Sabırla ve bıkmadan bunları sürdürülebilir bir süreç içinde yapmak gereklidir. Bunların dörtte biri bile yapılsa, hayvan haklarında büyük mesafeler alınacağı bilinmelidir. 

Eğer bulunduğumuz şehirde hiç kimse yoksa bile, olabildiği kadarı ile TEK BAŞINA da yapılacak çok şey olduğu, bizim tüm gönüllülerin yanında ve arkasında olduğumuz unutulmamalıdır, gücümüz yettiğince...

Hayvan Hakları Konfederasyonu Kurucu Kurul Üyeleri 

cross